С тържество ще бъде закрито "Плувно лято - 2023"

"Плувно лято - 2023" за децата от 6 до 12-годишна възраст, което се проведе в Момчилград, ще бъде официално закрито в четвъртък/10 август/. На тържеството, което ще стартира от 09,30 часа в комплекс "Басейна", са поканени и родителите на децата. Всички успешно завършили курсовете по плуване ще получат индивидуални подаръци.
Инициативата се провежда за осма година по идея на община Момчилград, съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/.
Целта е още от детска възраст подрастващите да получат умения по плуване, които биха им помогнали в различни екстремни ситуации.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос