График на занятията за плуване по групи за периода от 25 - 29 юли 2022 година

Дата

Група

Час

25.07.2022 г.

ІІ

10. 00- 11. 00

25.07.2022 г.

І

11. 00 - 12. 00

25.07.2022 г.

ІV

12. 00  - 13. 00

26.07.2022 г.

ІV

10. 00  - 11. 00

26.07.2022 г.

ІІІ

11. 00 - 12. 00

26.07.2022 г.

І

12.00 - 13. 00

27.07.2022 г.

І

10. 00 - 11. 00

27.07.2022 г.

ІV

11. 00 - 12. 00

27.07.2022 г.

ІІ

12.00 - 13. 00

28.07.2022 г.

ІІІ

10. 00 - 11. 00

28.07.2022 г.

ІІ

11. 00 - 12. 00

28.07.2022 г.

ІV

12. 00 - 13. 00

29.07.2022 г.

ІІІ

10. 00 - 11. 00

29.07.2022 г.

І

11. 00 - 12. 00

29.07.2022 г.

ІV

12.00 - 13. 00

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос