Община Момчилград газифицира детска градина

Детска градина "Зорница" ще бъде първата газифицирана обществена сграда в община Момчилград. Изграждането на новата инсталация, която се финансира със средства от общинския бюджет, вече приключва. Предстои да се извършат 72-часовите проби на системата и след това сградата ще се отоплява изцяло на газ.
Новата инсталация е изградена извън сградата на детската градина и е по-удобна за обслужване. Очаква се разходите за отопление да спаднат значително. Досега ДГ "Зорница" се отопляваше с дизелово гориво и с електрически уреди. Старата инсталация ще се запази като алтернативен метод за отопление.
"Газифицирането на обществените сгради беше една от задачите, които си поставихме още в началото на мандата. Изграждането на инсталацията в ДГ "Зорница" може да се нарече пилотен проект и ако прогнозите ни за ефективност се потвърдят, ще продължим с газифициране и на останалите детски градини. За община Момчилград образованието и децата винаги са били приоритет. Затова стартираме с газификацията точно от детските градини. Разчетите ни сочат, че с новата инсталация на сградата на ДГ "Зорница" тя ще се затопля много по-бързо, а в помещенията ще се поддържа по-висока температура, включително и в коридорите", заяви кметът на община Момчилград Илкнур Кязим.

DCIM/100MEDIA/DJI_1779.JPG

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос