Полицай е първият данъкоплатец за 2022 година в Момчилград

Полицай беше първия момчилградчанин, платил местните данъци и такси в Момчилград. Катя Тодорова внесе дължимия налог за личната си лека кола още в първите минути на работния ден на отдел "Местни данъци и такси". Кампанията по плащането на данък сгради, такса смет и автомобили започна официално на 2 февруари. Катя Тодорова получи подаръци от служителите в общинска администрация, както и пожелания за здраве и благополучие. 5-процентна отстъпка ползват жителите на общината, ако платят местните си налози в пълен размер до края на април.
Подробна информация за местните данъци и такси, както и за начините на плащане гражданите могат да намерят на интернет страницата на общината. Община Момчилград предлага нова онлайн услуга за справка на задължения за местни данъци и такси на физически лица, еднолични търговци и юридически лица. Подобно на електронния портал на НАП, жителите и собствениците на имоти в община Момчилград могат да проверят какво дължат, без да се налага да посещават лично Центъра за услуги и информация в сградата на общината. За достъп до онлайн услугата е необходим персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис.
Данъкоплатците могат да заплатят налозите си по банков път, на гише в Център за услуги и информация на гражданите и чрез ПОС терминал в Центъра за услуги и информация на гражданите. https://mdt.momchilgrad.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос