Момчилград ще бъде домакин на среща на директорите на училища и детски градини от страната

Момчилград ще бъде домакин на Национална среща на директорите в средното образование в България. За това се договориха кметът на общината Илкнур Кязим, заместникът й по въпросите на образованието Гюлюзар Исмаил и Асен Александров, който е председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България и директор на 51-во училище СУ "Елисавета Багряна" в София. Предстои да бъдат уточнени дата на срещата, както и други детайли. По време на разговора Асен Александров беше запознат със състоянието на училищната мрежа в община Момчилград. Беше обсъдена дистанционната онлайн работа в детските градини и училищата при условия на Covid-19, включително подготовката и съществуващите насоки за новата учебна 2021/2022 година. Осигуреността на образователните институции с технологични устройства за дистанционна работа също беше акцент в разговора.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос