В община Момчилград разясниха създаването на доброволчески формирования в помощ за преодоляване и овладяване на бедствия

Работна среща за обсъждане на възможностите за създаване на доброволчески формирования към община Момчилград в помощ за преодоляване и овладяване на бедствия и аварии се проведе във вторник в заседателната зала на общината. Участваха представители на общинска администрация, служители, имащи задължения по защита при бедствия, кметове на кметства и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Комисар Сергей Заимов – регионален директор ПБЗН – Кърджали, гл. инспектор Валентин Карев - н-к сектор „Планиране, превантивна дейност и контрол“ /ППДК/ и гл. инспектор Ваклин Тихов – н-к РСПБЗН – Момчилград разясниха стратегията за доброволческите формирования.

Акцент на срещата бе темата за доброволците, доброволните формирования, нормативната база, дейността им, финансирането, застраховането, техническото и материално обезпечаване.

Идеята на доброволческите формирования е да се осигурят средноевропейски норми на реакция при оказване на помощ на място.

„Доброволческите формирования не могат да заместят професионалистите, но могат да бъдат от полза, защото от съществено значение е времето за отреагиране“, поясни комисар Заимов. Това се налага във връзка с настъпили изменения в нормативната уредба. Той каза още, че промените са заложени и рано или късно ще са факт. Колкото по-рано тези формирования се създадат, толкова по добре за населението.

На територията на общината общо 35 доброволци ще могат да се възползват от държавно субсидиране. Те ще бъдат разпределени по микрорайони, съобразно тяхната отдалеченост от районната служба на пожарната в общинския център.

Без оглед на пола, важно е кандидатите да са пълнолетни и да не са осъждани.

За по-вече информация: ТУК!

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос