На вниманието на обществеността!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВиК-Момчилград съобщава поради обилните валежи през дните 16 и 17.01.2016 г. в резултат на който са наводнени ПС ”Загорско” и ПС ”Г. Кула”. Поради завишената мътност и завишеното съдържание на хлорна вар за дезинфекция водата в следните населени места няма да е годна за пиене и готвене до второ нареждане а единствено само за битови нужди: гр. Момчилград ,селата Загорско, Прогрес, Багрянка, Чуково,Соколино,Карамфил,Синделци,Чайка,Звездел,Пазарци,Джелепскo,Ауста и мах. Батковци.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос