Одобриха първите два проекта за достъпна среда в Момчилград

Първите два проекта в Момчилград по новата Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност вече са одобрени. Това стана със съдействието на общинска администрация, чиито служители помогнаха на кандидатите при изготвяне на проектните предложения.
Единият одобрен проект е на Сдружение на собствениците "Добросъседство". Те спечелиха финансиране, с което ще се изгради рампа и ще бъде монтиран платформен подемник във вход "В" на бл. 11, намиращ се на момчилградската улица „Сан Стефано“. Другият одобрен проект е на Жилищно-строителна кооперация "Момчил Войвода", в която членуват живеещи в блок на едноименната улица. Във вход "Д" ще се монтират два платформени подемника - един външен и един вътрешен.
Общата стойност на двата проекта е 127 462.97 лв.
Право да кандидатстват за финансиране по програмата имат хора от града и останалите населени места, живеещи както в блокове, така и в къщи. От програмата могат да се възползват хора с трайни увреждания.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос