Община Момчилград подготвя план за развитие през следващите 7 години

План за интегрирано развитие на община Момчилград ще бъде подготвен за нов седемгодишен период - до 2027-а. В стратегическия документ ще бъде направен анализ на местната икономика с актуални данни като бъдат очертани основни тенденции в развитието. Ще бъде направена и прогноза за свързаност и достъпност на територията на общината с оценка за изградената вече техническа инфраструктура, пътна, водоснабдителна, телекомуникационна мрежа,енергийна мрежа.
В плана ще бъдат анализирани и селищната мрежа и жилищният сектор, здравните, образователни и социални услуги, както и демографските параметри в общината - структура на населението, коефициент на икономическа активност, заетост.
Община Момчилград разчита на мнението на жителите, чието участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. За целта ще бъде използвана анкета, която може да бъде попълнена от всеки желаещ.
Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с вас в края на анкетата.

Линк към Анкетната карта: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevRsdCmcekQ3mxGVn2xS57iM9y5tjLxZIHnRGKUVCWTFsG6g/viewform
Бъдете активни и отговорни към развитието на Момчилград!

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос