В Момчилград се въвеждат нови мерки за да се избегне разпространението на коронавируса

Нови мерки са въведени на територията на община Момчилград заради извънредното положение на територията на цялата страна. Целта е да се ограничи разпространението на коронавируса, обяви кметът на общината Илкнур Кязим. Отменен е пазарния ден в Момчилград, който традиционно се провежда във вторник. Затворени за посетители всички културни институции, читалища, библиотеки, музеи и сгради, в които се провеждат културни прояви, репетиции и други занимания. Преустановени са всички спортни мероприятия на закрито и масови мероприятия, както и тренировки в спортните комплекси, фитнесите, включително и тези, разположени в обекти. Всички превозвачи, в това число и таксиметровите трябва да спазват строги мерки за дезинфекция на транспортните средства няколко пъти в денонощието.
"Кметовете на кметства и кметските наместници са инструктирани да оказват помощ на възрастни и самотноживеещи жители по населени места при доставянето на хранителни продукти и лекарства", заяви Илкнур Кязим. Тя допълни, че общинска администрация са преустановени отворените врати за гражданите и е въведен пропускателен режим. Обслужването на граждани се извършва в центъра за административни услуги, където са въведени повишени мерки за биологична сигурност. 
Остават ограниченията, наложени в община Момчилград през миналата седмица. Преустановени са посещенията в училища, ясли и детски градини, както и всички извънкласни мероприятия, както и дейността на Центъра за подпомагане и личностно развитие, Дневен център „Дъга“ и Центъра за социална рехабилитация и интеграция.
Затворени са увеселителни и игрални зали, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно–хигиенните изисквания. Всички останали търговски дейности, извън посочените продължават да функционират при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Забранено е провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (театри, концерти, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други). На работодателите се препоръчва в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно трябва да се организира провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения.
В Момчилград са преустановени детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, както и свижданията в МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев".  
"Надявам се, че жителите на Момчилград ще проявят разбиране. Целта на строгите мерки е да опазим живота и здравето на хората. Призовавам всички стриктно да изпълняват предписанията на компетентните специалисти. Сега най-важното е да запазим самообладание и да проявим воля, за да се справим с изпитанието пред нас", каза още Илкнур Кязим.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос