Разнасят по домовете храна на 150 потребители на социални услуги

Нова организация на работа е създадена при домашния социален патронаж и обществена трапезария в Момчилград. По нареждане на кмета на общината Илкнур Кязим доставка на храна от двете социални услуги ще се извършва до домовете на всички 150 потребители без промяна на графика и менюто. Служителите ще бъдат обезопасени с маски и еднократни ръкавици, а храната ще се предоставя в съдове за еднократна употреба. Специалистите от патронажната грижа - медицински сестри, рехабилитатори, домашни санитари, социални работници, лекар, медицински лаборант и психолог, ще продължат да работят с потребителите, като се прецизират посещенията според нуждите на възрастните хора и лицата с увреждания с цел тяхната безопасност. Всеки от тези специалисти стриктно ще наблюдава състоянието на потребителите, с цел своевременно сезиране при наличие на здравословен проблем. Предвид епидемиологичната обстановка всеки потребител има право да откаже посещение в дома си от страна на специалиста с обаждане на тел. 03631/78-59 и 0877005908.
Мобилният екип на Патронажната грижа ще посещава потребители само при спешна необходимост. Доставка на хранителни продукти и лекарства на възрастните хора над 65 години и лицата с увреждания, потребители на патронажната грижа ще се доставят от мобилния екип на патронажната грижа след заявка от потребителите по график.

IMG b2f59de62293916e6ab31ddddb7fc5d4 V

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос