Гюлюзар Исмаил е новият заместник-кмет в Момчилград

Гюлюзар Исмаил е новият заместник-кмет в община Момчилград. Тя встъпи в длъжност на 5 март и ще отговаря за образованието, културата и туризма. Новият заместник-кмет има солиден стаж в сферата на образованието. Завършила е Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" със специалност "Математика и физика", а след това и "Информатика и информационни технологии". Работила е като възпитател, учител и експерт "Образование" в община Момчилград. От 2008 до 2010 година работи като експерт по организация на средното образование в Регионално управление на образованието - Кърджали. От 2010 година е директор на ОУ "Васил Левски" в село Равен. От 2017 година е председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България, общинска секция Момчилград.
Гюлюзар Исмаил е общински съветник за втори мандат. Председател на Постоянната комисия по образование, спорт и младежки дейности в Общинския съвет в Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос