Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 2016г.

regional_development_banner

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Приключи първия етап от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Изказваме своята благодарност за проявената активност от Ваша страна, с което Община Момчилград се нареди сред отличниците по сключени договори - 12 от 14 сгради отговарящи на условията. Вече сме на етап избор на изпълнители на СМР и се надяваме напролет да започне и самото саниране на блоковете.

Искаме да ви уведомим, че след приемане на ново Постановление на МС изпълнението на програмата продължава и

от 2016 г. ще са допустими и:

 • многофамилни жилищни сгради строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, които не попадат в обхвата на Националната програма - до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение,
 • многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди април 1999 г.,

  Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

  Призоваваме Ви да проявите същата активност и организираност и през 2016 г., като за целите на програмата е  необходимо Учредяване и регистриране на Сдружение на собствениците /СС/, което включва:

  Провеждане на Общо събрание с официална покана за свикване. Това прави Управителният съвет на етажната собственост.

  На събранието се приема решение за учредяване на Сдружение на собствениците. Определя се наименование на сдружението и се приема Споразумение за създаване на сдружението. Избират се Управителен и Контролен съвет. Документите се внасят в Агенцията по вписванията.

  Необходимо е още даване на съгласие община Момчилград да изпълни мерки за енергийна ефективност в/по сградата.
  Сред документите са протоколи за събранието, справка за собствениците на апартаментите в целия блок. Последната стъпка е сключването на договор с общината.

 • Списък на допустимите многофамилни жилищни сгради в гр.Момчилград

  Ул./Адрес

  етаж

  квартал

  УПИ

  пл.сн.№

  площ/м2

  разгъната площ

  1

  Капитан Петко Войвода

  14

  5

  48

  2

  777

  379

  1895

  2

  Капитан Петко Войвода

  16

  5

  48

  2

  778

  382

  1910

  3

  Капитан Петко Войвода

  18

  5

  48

  2

  779

  414

  2070

  4

  Капитан Петко Войвода

  9

  2

  49

  2

  774

  199

  398

  5

  Капитан Петко Войвода

  11

  2

  49

  2

  772

  198

  396

  6

  Капитан Петко Войвода

  13

  6

  49

  2

  771

  321

  1926

  7

  Капитан Петко Войвода

  15

  6

  49

  2

  767

  323

  1938

  8

  Капитан Петко Войвода

  17

  5

  49

  2

  1186

  191

  955

  9

  Капитан Петко Войвода

  19

  5

  49

  2

  1187

  193

  965

  10

  Капитан Петко Войвода

  21

  5

  49

  2

   

  487

  2435

  11

  Капитан Петко Войвода

  28

  5/6

  73

  1

  1521

  864

  4520

  12

  Васил Левски

  2

  2

  49

  2

  773

  368

  736

  13

  Васил Левски

  4

  3

  49

  2

  770

  302

  906

  14

  Васил Левски

  6

  3

  49

  2

  769

  300

  900

  15

  26-ти Декември

  3

  2

  49

  2

  775

  362

  724

  16

  26-ти Декември

  5

  4

  48

  2

  776

  402

  1608

  17

  26-ти Декември

  14

  3

  96

  1

  407

  201

  603

  18

  26-ти Декември

  16

  4

  96

  1

  406

  337

  1348

  19

  26-ти Декември

  22

  2

  47

  4

  378

  236

  472

  20

  Климент Охридски

  1

  4

  47

  1

  360

  369

  1476

  21

  Климент Охридски

  3

  5

  47

  2

   

  234

  1170

  22

  9-ти Септември

  5

  5

  42

  9

  740

  426

  2130

  23

  Стара Планина- Бл.АПК

  2

  4

  42

  8

  736

  196

  784

  24

  Чучулига

  2

  4

  42

  9

  730

  180

  720

  25

  Чучулига

  4

  4

  42

  3

  729

  178

  712

  26

  Чучулига

  8

  4

  42

  5

  727

  178

  712

  27

  Гюмюрджинска

  61

  4

  40

  6

  677

  270

  1080

  28

  Гюмюрджинска

  47

  3

  40

  1

  685

  320

  960

  29

  Гюмюрджинска

  13

  9

  6

  1

  339

  299

  2691

  30

  Гюмюрджинска

  11

  9

  6

  1

  160

  322

  2898

  31

  Гюмюрджинска

  24

  2

  96

  3

  418

  179

  358

  32

  Гюмюрджинска

  26

  2

  96

  3

  417

  177

  354

  33

  Гюмюрджинска

  28

  2

  96

  5

  416

  137

  274

  34

  Гюмюрджинска

  56

  4

  41а

  12

  688

  322

  1288

  35

  Гюмюрджинска

  60

  3

  41а

  12

  690

  167

  501

  36

  Гюмюрджинска

  62

  4

  41а

  12

  691

  315

  1260

  37

  Гюмюрджинска

  64

  8

  41а

  12

  1172

  259

  2069

  38

  Георги Бенковски

  1

  5

  39

  8

  1171

  467

  2335

  39

  Георги Бенковски

  5

  5

  89

  1

  654

  322

  1610

  40

  Георги Бенковски

  7

  5

  89

  1

  655

  323

  1615

  41

  Георги Бенковски

  96

  6

  22

  9

  1603

  510

  3060

  42

  Пролет

  1

  5

  89

  1

  657

  328

  1640

  43

  Пролет

  8

  4

  86

  11

  524

  228

  912

  44

  Пазарска

  2

  5

  39

  2

  1094

  193

  965

  45

  Маказа

  2

  2

  39

  8

  652

  513

  1026

  46

  Маказа

  4

  3

  39

  9

  653

  221

  663

  47

  Маказа

  6

  3

  39

  10

  663

  358

  1074

  48

  Маказа

  8

  3

  39

  1

  664

  342

  1026

  49

  Маказа

  1

  4

  40

  6

  676

  359

  1436

  50

  Маказа

  3

  4

  40

  3

  675

  262

  1048

  51

  Маказа

  7

  3

  40

  1

  673

  333

  999

  52

  Маказа

  9

  4

  40

  1

  684

  202

  808

  53

  Маказа

  11

  4

  40

  1

  1188

  391

  1564

  54

  Маказа

  13

  5

  18

  4

  1048

  200

  1000

  55

  Момчил Войвода

  4

  3

  16

  1

  456

  176

  528

  56

  Момчил Войвода

  6

  3

  16

  1

  458

  149

  447

  57

  Момчил Войвода

  8

  3

  16

  1

  459

  206

  618

  58

  Момчил Войвода

  12

  5

  16

  1

  1604

  1121

  5605

  59

  Момчил Войвода

  1

  4

  16

  1

  439

  405

  1620

  60

  Момчил Войвода

  3

  5

  16

  1

  434

  372

  1860

  61

  Момчил Войвода

  5

  4

  16

  1

  433

  423

  1692

  62

  Александър Самболийски

  2

  3

  16

  1

  465

  179

  537

  63

  Тополите

  1

  5

  21

  1

  1047

  403

  2015

  64

  Сан Стефано

  8

  5/6

  11A

  1

  1595

  411

  2260

  65

  Сан Стефано

  6

  5/6

  11

  1

  1596

  912

  4809

  66

  Сан Стефано

  6

  6

  64

  1

  1596

  911

  5466

  67

  Шипка

  1

  3

  6

  13

  328

  160

  480

  68

  Шипка

  3

  6

  13

  329

  174

  522

  69

  Тракия

  2

  2

  55

  1

  941

  155

  310

  70

  Тракия

  4

  2

  55

  1

  945

  299

  598

  71

  Пирин

  1

  5

  52

  2

  1167

  417

  2085

  72

  Пирин

  3

  5

  52

  2

  1168

  398

  1990

  73

  Пирин

  5

  5

  52

  2

  1642

  412

  2060

   

  Методическите указания можете да изтеглите на адрес: arhiv.momchilgrad.bg/sanirane

  Гражданите могат да получават информация и да задават въпроси за кандидатстване по Националната програма за саниране на сгради в Отдел „Европейски програми и програми”

  инж. Севдалин Огнянов – зам. кмет и

  Небахат Юсеин – началник отдел ЕПП

  на следните телефони: 03631/7854 и 03631/ 7867;

  Да променим заедно облика на нашия град!

  инж. Сунай Хасан

  Кмет на Община Момчилград

  Печат Е-мейл

  Побратимени общини

  Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

  Община БорноваОбщина Язмос