Болница

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД - Сектор по анестезиология и интензивно лечение

Индекс на статията

Основната цел е съхраняване здравето и живота на пациентите чрез диагностика и адекватно наблюдение. САИЛ гарантира денонощна безотказна планова и спешна анестезиологична помощ на болните от всички отделения на МБАЛ „д-р Сергей Ростовцев” - Момчилград.

Началник САИЛ – д-р Симеон Цончев
Ординатор – д-р Иван Василев
Ординатор – д-р Владимир Стамболов

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос