Болница

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД - Неврологично отделение с интензивен сектор

Индекс на статията

Отделението се намира на третия етаж и разполага с 15 легла.

Извършва следните дейности:

- Диагностика и лечение на заболявания на периферната и централна нервна система;;

- Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и др.

Отделението е оборудвано със съвременна диагностична апаратура, с което се гарантират сигурност и достоверност на поставената диагноза.

Специалистите от отделението осъществяват консултативна дейност за лежащо болни. Прием в рамките на цялото денонощие.  Неврологично отделение разполага с:

- Кабинет по Доплерова сонография;

- Кабинет по електромиография;

- Кабинет по електроенцефалография

Началник отделение – д-р Мария Стойчева

Ординатор – д-р Пенка Чакърова

Ординатор – д-р Самир Хишмех

Старша медицинска сестра – Милка Чакърова

Телефон за връзка: 0885 084419 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос