Болница

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД - Детско отделение

Индекс на статията

Намира се на първия етаж и разполага с 10 легла. В отделението се приемат за лечение деца от 0 до 18 годишна възраст с инфекции на горните дихателни пътища и белите дробове, остро настъпили състояния, налагащи лекарско наблюдение и интензивни грижи, кислородолечение, аспирация, инхалаторно лечение. 

Отделението разполага със стая за Интензивно наблюдение и лечение, оборудвана с апаратура за мониториране на основните жизнени показатели.

Лечението на децата, приети по клинична пътека в отделението е безплатно.

Началник отделение – д-р Нериман Караджа

Ординатори – д-р Тюркер Шевкедов,

Ординатор – д-р Васка Якова

Старша медицинска сестра – Хюлия Мехмед

Телефон за връзка: 0885 021116 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос