Болница

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД - Вътрешно отделение

Индекс на статията

Отделението е с разкрити 25 легла, разпределени в следните сектори:

Кардиологичен сектор,

Пулмологичен сектор

Вътрешни болести

Легла за долекуване и продължително лечение

Отделението разполага със съвременен велоергометър и ехокардиограф:

Разположено е на втория етаж на здравното заведение. Провежда се диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания, на болести на дихателната система и бъбречни заболявания.

Началник отделение – д-р Асен Табаков

Ординатор кардиолог – д-р Дора Матеева

Ординатор пулмолог – д-р Дона Юнакова

Ординатор – д-р Джан Мачан

Старша медицинска сестра Хатидже Сали

Телефон за връзка: 0885 020883

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос