Болница

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД

Индекс на статията

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД - Момчилград е образцова общинска болница с изцяло обновена материално - техническа база и съвременна апаратура. Качественото здравеопазване на жителите на община Момчилград е основна наша политика. В лечебното заведение функционират три отделения – по вътрешни болести, родилно и нервно. В тях работят 18 лекари, 32 медицински сестри, акушерки, лаборанти и 17 души обслужващ персонал.

Здравното заведение е създадено през 1952 година. Заема важно място в системата на здравеопазването в Област Кърджали. Пряко обслужва населението на общините Момчилград, Джебел и Кирково. Лечебното заведение е ситуирано в самостоятелен парцел в североизточната част на Момчилград и се състои от масивна сграда на три етажа и две самостоятелни едноетажни постройки. Намира се на ул. „Стефан Караджа" №1, телефони за връзка 03631/ 81 18, факс 81 18.

Управител - д-р Младен Къров

телефон за връзка: 0889 525415


 

Главна медицинска сестра - Белгин Садък

телефон за връзка: 0888 208677

Структурата е изградена в съответствие с конкретните нужди на обслужваното население и включва 2 функционално обособени блока:

І. Консултативно – диагностичен блок

1. Консултативни кабинети по:

 • Вътрешни болести
 • Детски болести
 • Нервни болести
 • Акушерство и гинекология

2. Образна диагностика – отделение без легла

3. Клинична лаборатория

4. Манипулационна

5. Дежурен кабинет

ІІ. Стационарен блок – 70 легла както следва:

 • Вътрешно отделение – 25 легласъс следните сектори:
 • кардиология – 16 легла
 • пневмология и фтизиатрия – 6 легла
 • вътрешни болести – 3 легла
 • Детско отделение – 10 легла
 • Нервно отделение – 15 легла
 • Акушеро – гинекологично отделение – 10 легла
 • Родилно – 2 легла
 • Патологична бременност – 4 легла
 • Гинекология – 2 легла
 • Неонатология – 2 легла
 • Анестезиологично отделение без легла
 • Отделение за долекуване и продължително лечение – 10 легла

ІІІ. Административно - стопански блок:

 • Стерилизационна
 • Автотранспорт
 • Администрация

В Дежурен кабинет се оказва медицинска  помощ на здравноосигурени и неосигурени лица между 20.00 часа  вечерта и 08.00 часа сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни , считано от 01.11.2014 г.

В здравното заведение има разкрита платена манипулационна за нуждите на населението, която работи 24 часа тел.: 0893461605

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос