Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД

xlsxУтвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД

Публикувано в Здравеопазване

Печат