Уведомление за инвестиционно предложение "Експлоатация на находище "Джебел" с. Груево за добив и преработка на строителни материали - базалтоандезити и андезитови туфобрекчи за срока на концесията" , с възложител: "Пътстройинженеринг"АД

Написано на .

pdfdop_uvedomlenie.pdf30.06.2022 г.

Публикувано в Съобщения

Печат