Приемане на общинска Програма за намаляване на риска от бедствия 2022 - 2025 г.

Написано на .

docОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ЗА ПЕРИОДА 2022 г.-2025 г.24.06.2022 г.

Публикувано в Съобщения

Печат