Отчети

Публични регистри и отчети

 

Финанси 2022

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2022

МесецОтчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие"
януари  xlsОтчет15.02.2022 г.  xlsОтчет15.02.2022 г.  xlsОтчет15.02.2022 г.  xlsОтчет15.02.2022 г. xlsОтчет15.02.2022 г.
февруари xlsОтчет18.03.2022 г. xlsOтчет18.03.2022 г. xlsОтчет18.03.2022 г. xlsОтчет 18.03.2022 г. xlsОтчет18.03.2022 г.
март xlsОтчет18.04.2022 г.
 xlsОтчет18.04.2022 г. xlsОтчет18.04.2022 г. xlsОтчет18.04.2022 г. xlsОтчет18.04.2022 г.
април xlsОтчет16.05.2022 г. xlsОтчет16.05.2022 г. xlsОтчет16.05.2022 г. xlsОтчет16.05.2022 г. xlsОтчет16.05.2022 г.
май xlsОтчет15.06.2022 г.
xlsОтчет15.06.2022 г. xlsОтчет15.06.2022 г. xlsОтчет15.06.2022 г. xlsОтчет15.06.2022 г.
юни xlsОтчет14.07.2022 г. xlsОтчет14.07.2022 г. xlsОтчет14.07.2022 г. xlsОтчет14.07.2022 г. xlsОтчет14.07.2022 г.
юли xlsОтчет12.08.2022 г. xlsОтчет12.08.2022 г. xlsОтчет12.08.2022 г. xlsОтчет12.08.2022 г. xlsОтчет 12.08.2022 г.
август
септември
октомври
ноември
декември

 

Отчет/месец

 Капиталови разходиОтчета за средства по ДМП - др. международни програми Просрочия
януари xlsОтчет15.02.2022 г. xlsОтчет15.02.2022 г.
февруари xlsОтчет18.03.2022 г. xlsОтчет18.03.2022 г. xlsОтчет18.03.2022 г.
март xlsxОтчет18.04.2022 г. xlsОтчет18.04.2022 г. xlsОтчет18.04.2022 г.
април xlsxОтчет16.05.2022 г. xlsОтчет 16.05.2022 г. xlsОтчет16.05.2022 г.
май xlsОтчет15.06.2022 г. xlsОтчет15.06.2022 г. xlsОтчет15.06.2022 г.
юни  xlsОтчет14.07.2022 г.  xlsОтчет14.07.2022 г.  xlsОтчет14.07.2022 г.
юли  xlsОтчет12.08.2022 г.  xlsОтчет12.08.2022 г.  xlsОтчет12.08.2022 г.
август      
септември      
октомври      
ноември      
декември      

  

Месец

 Отчет на разходи

за COVID-19

Отчет за разходи по ПМС 326 от 2021 г.Разходи за Украйна за 2022 г.
януари  -  -  -
февруари  -  -  -
март  xlsОтчет18.04.2022 г.  xlsОтчет18.04.2022 г.  xlsОтчет18.04.2022 г.
април  xlsОтчет16.05.2022 г.  - -
май xlsОтчет15.06.2022 г. - -
юни  xlsОтчет14.07.2022г.  xlsОтчет14.07.2022г.  xlsОтчет14.07.2022г.
юли  xlsОтчет12.08.2022 г.  - -
август      
септември      
октомври      
ноември      
декември      

 

ТРИМЕСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2022

Отчет/Тримесечие

Отчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие"
Първо  xlsОтчет13.05.2022 г. xlsОтчет13.05.2022 г. xlsОтчет13.05.2022 г. xlsОтчет13.05.2022 г. xlsОтчет13.05.2022 г.
Второ xlsОтчет05.08.2022 г. xlsОтчет05.08.2022 г. xlsОтчет05.08.2022 г. xlsОтчет05.08.2022 г. xlsОтчет05.08.2022 г.
Трето
Четвърто

 

Отчет/Тримесечие

 Капиталови разходи
Първо   xlsxОтчет13.05.2022 г.
Второ  xlsОтчет05.08.2022 г.
Трето  
Четвърто

 

Финанси 2021

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2021

МесецОтчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие"
януари  xlsОтчет16.02.2021 г.  xlsОтчет16.02.2021 г.  xlsОтчет16.02.2021 г.  xlsОтчет16.02.2021 г.  xlsОтчет16.02.2021 г.
февруари  xlsОтчет17.03.2021 г. xlsОтчет17.03.2021 г.   xlsОтчет17.03.2021 г.  xlsОтчет17.03.2021 г.  xlsОтчет17.03.2021 г.
март xlsOтчет13.04.2021 г. xlsOтчет13.04.2021 г. xlsOтчет13.04.2021 г. xlsOтчет13.04.2021 г. xlsOтчет13.04.2021 г.
април xlsOтчет17.05.2021 г. xlsOтчет17.05.2021 г. xlsOтчет17.05.2021 г. xlsOтчет17.05.2021 г. xlsOтчет17.05.2021 г.
май xlsOтчет16.06.2021 г.  xlsOтчет 16.06.2021 г. xlsОтчет 16.06.2021 г. xlsОтчет16.06.2021 г. xlsОтчет16.06.2021 г.
юни  xlsОтчет 13.07.2021 г.  xlsОтчет13.07.2021 г.  xlsОтчет13.07.2021 г.  xlsОтчет13.07.2021 г. xlsОтчет13.07.2021 г.
юли  xlsОтчет17.08.2021 г.  xlsОтчет17.08.2021 г.  xlsОтчет17.08.2021 г.  xlsОтчет17.08.2021 г.  xlsОтчет17.08.2021 г.
август xlsOтчет13.09.2021 г. xlsOтчет13.09.2021 г. xlsOтчет13.09.2021 г. xlsOтчет13.09.2021 г. xlsOтчет13.09.2021 г.
септември xlsOтчет12.10.2021 г. xlsOтчет12.10.2021 г. xlsOтчет12.10.2021 г. xlsOтчет12.10.2021 г. xlsOтчет12.10.2021 г.
октомври xlsОтчет11.11.2021 г. xlsОтчет11.11.2021 г. xlsОтчет11.11.2021 г. xlsОтчет11.11.2021 г. xlsОтчет11.11.2021 г.
ноември xlsОтчет04.01.2022 г. xlsОтчет04.01.2022 г. xlsОтчет04.01.2022 г. xlsОтчет04.01.2022 г. xlsОтчет04.01.2022 г.
декември xlsОтчет17.01.2022 г. xlsОтчет17.01.2022 г. xlsОтчет17.01.2022 г. xlsОтчет17.01.2022 г. xlsОтчет17.01.2022 г.

 

Отчет/месец

 Капиталови разходи
май  xlsОтчет30.06.2021 г.
юни xlsОтчет13.07.2021 г.
юли xlsОтчет12.08.2021 г.
август xlsxOтчет13.09.2021 г.
септември  xlsxOтчет12.10.2021 г.
октомври xlsxОтчет11.11.2021 г.
ноември  xlsxОтчет04.01.2022 г.
декември  xlsОтчет17.01.2022 г.

 

ТРИМЕСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2021

Отчет/Тримесечие

Отчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие"
Първо   xlsOтчет11.05.2021 г.  xlsOтчет11.05.2021 г.  xlsOтчет11.05.2021 г.  xlsOтчет11.05.2021 г.  xlsOтчет11.05.2021 г.
Второ xlsOтчет30.07.2021 г. xlsOтчет30.07.2021 г. xlsOтчет30.07.2021 г. xlsOтчет30.07.2021 г. xlsOтчет30.07.2021 г.
Трето xlsOтчет27.10.2021 г. xlsOтчет27.10.2021 г. xlsOтчет27.10.2021 г. xlsOтчет27.10.2021 г. xlsOтчет27.10.2021 г.
Четвърто xlsOтчет25.02.2022 г. xlsOтчет25.02.2022 г. xlsOтчет25.02.2022 г. xlsOтчет25.02.2022 г. xlsOтчет25.02.2022 г.

 

Отчет/Тримесечие

 Капиталови разходиОтчета за средства по ДМП - др.международни програми
Първо   xlsОтчет01.06.2021 г.  
Второ xlsOтчет30.07.2021 г.  
Трето xlsOтчет27.10.2021 г.  
Четвърто xlsOтчет25.02.2022 г. xlsОтчет25.02.2022 г.

 

Финанси 2020

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2020

МесецОтчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие"
януари  xlsОтчет10.02.2020г.  xlsОтчет10.02.2020г. xlsОтчет10.02.2020г.   xlsОтчет10.02.2020г.  xlsОтчет10.02.2020г.
февруари xlsОтчет03.04.2020 г. xlsОтчет03.04.2020 г. xlsОтчет03.04.2020 г. xlsОтчет03.04.2020 г. xlsОтчет03.04.2020 г.
март xlsОтчет10.04.2020 г. xlsОтчет10.04.2020 г. xlsОтчет10.04.2020 г. xlsОтчет10.04.2020 г. xlsОтчет10.04.2020 г.
април xlsОтчет19.05.2020 г. xlsОтчет19.05.2020 г.  xlsОтчетa19.05.2020 г. xlsОтчет19.05.2020 г.  xlsОтчет19.05.2020 г.
май xlsОтчет19.06.2020 г. xlsОтчет19.06.2020 г. xlsОтчет19.06.2020 г. xlsОтчет19.06.2020 г. xlsОтчет19.06.2020 г.
юни xlsОтчет15.07.2020 г. xlsОтчет15.07.2020 г. xlsОтчет15.07.2020 г. xlsОтчет15.07.2020 г. xlsОтчет15.07.2020 г.
юли xlsОтчет10.08.2020 г. xlsОтчет10.08.2020 г. xlsОтчет10.08.2020 г. xlsОтчет10.08.2020 г. xlsОтчет10.08.2020 г.
август xlsOтчет 14.09.2020 г. xlsOтчет14.09.2020 г. xlsOтчет14.09.2020 г. xlsOтчет14.09.2020 г. xlsOтчет14.09.2020 г.
септември xlsOтчет12.10.2020 г. xlsOтчет12.10.2020 г. xlsOтчет12.10.2020 г. xlsOтчет12.10.2020 г. xlsOтчет12.10.2020 г.
октомври xlsOтчет02.12.2020 г. xlsOтчет02.12.2020 г. xlsOтчет02.12.2020 г. xlsOтчет02.12.2020 г. xlsOтчет02.12.2020 г.
ноември xlsОтчет12.01.2021 г. xlsОтчет12.01.2021 г. xlsОтчет12.01.2021 г. xlsОтчет12.01.2021 г. xlsОтчет12.01.2021 г.
декември xlsОтчет19.01.2021 г. xlsОтчет19.01.2021 г. xlsОтчет19.01.2021 г. xlsОтчет19.01.2021 г. xlsОтчет19.01.2021 г.

ТРИМЕСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2020

Отчет/Тримесечие

Отчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие"
Първо  xlsОтчет24.04.2020 г. xlsОтчет24.04.2020 г. xlsОтчет24.04.2020 г. xlsОтчет24.04.2020 г. xlsОтчет24.04.2020 г.
Второ xlsОтчет04.08.2020 г. xlsОтчет04.08.2020 г. xlsОтчет04.08.2020 г. xlsОтчет04.08.2020 г.  xlsОтчет04.08.2020 г.
Трето xlsОтчет20.10.2020 г. xlsОтчет20.10.2020 г. xlsОтчет20.10.2020 г. xlsОтчет20.10.2020 г.  xlsОтчет20.10.2020 г.
Четвърто xlsОтчет17.02.2021 г. xlsОтчет17.02.2021 г. xlsОтчет17.02.2021 г. xlsОтчет17.02.2021 г. xlsОтчет17.02.2021 г.

 

Финанси 2019

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2019

МесецОтчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/
януари  xlsОтчет11.02.2019 г.  xlsОтчет11.02.2019 г.  xlsОтчет11.02.2019 г.  xlsОтчет11.02.2019 г.
февруари  xlsОтчет11.03.2019 г.  xlsОтчет11.03.2019 г.  xlsОтчет11.03.2019 г.  xlsОтчет11.03.2019 г.
март  xlsОтчет10.04.2019 г.  xlsОтчет10.04.2019 г.  xlsОтчет10.04.2019 г.  xlsОтчет10.04.2019 г.
април  xlsОтчет10.05.2019 г.  xlsОтчет10.05.2019 г.  xlsОтчет10.05.2019 г.  xlsОтчет10.05.2019 г.
май  xlsОтчет11.06.2019 г.  xlsОтчет11.06.2019 г.  xlsОтчет11.06.2019 г.  xlsОтчет11.06.2019 г.
юни  xlsОтчет11.07.2019 г.  xlsОтчет11.07.2019 г.  xlsОтчет11.07.2019 г.  xlsОтчет11.07.2019 г.
юли  xlsОтчет09.08.2019 г.  xlsОтчет09.08.2019 г.  xlsОтчет09.08.2019 г.  xlsОтчет09.08.2019 г.
август  xlsОтчет26.09.2019 г.  xlsОтчет26.09.2019 г.  xlsОтчет26.09.2019 г.  xlsОтчет26.09.2019 г.
септември  xlsОтчет13.11.2019 г.  xlsОтчет13.11.2019 г.  xlsОтчет13.11.2019 г.  xlsОтчет13.11.2019 г.
октомври  xlsОтчет13.11.2019 г.   xlsОтчет13.11.2019 г.   xlsОтчет13.11.2019 г.   xlsОтчет13.11.2019 г.
ноември  xlsОтчет12.12.2019 г.   xlsОтчет12.12.2019 г.   xlsОтчет12.12.2019 г.   xlsОтчет12.12.2019 г.
декември   xlsОтчет17.01.2020 г.  xlsОтчет17.01.2020 г.   xlsОтчет17.01.2020 г.   xlsОтчет17.01.2020 г.

ТРИМЕСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2019

Отчет/Тримесечие

Отчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/
Първо   xlsОтчет01.05.2019 г.  xlsОтчет01.05.2019 г.  xlsОтчет01.05.2019 г.  xlsОтчет01.05.2019 г.
Второ  xlsОтчет31.07.2019 г.  xlsОтчет31.07.2019 г.  xlsОтчет31.07.2019 г.  xlsОтчет31.07.2019 г.
Трето  xlsОтчет29.10.2019 г.  xlsОтчет29.10.2019 г.  xlsОтчет29.10.2019 г.  xlsОтчет29.10.2019 г.
Четвърто  xlsОтчет25.02.2020 г.  xlsОтчет25.02.2020 г.  xlsОтчет25.02.2020 г.  xlsОтчет25.02.2020 г.

 

Финанси 2018

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2018

МесецОтчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/
януари  xlsОтчет09.02.2018 г.  xlsОтчет09.02.2018 г.  xlsОтчет09.02.2018 г.
февруари  xlsОтчет09.03.2018 г.  xlsОтчет09.03.2018 г.  xlsОтчет09.03.2018 г.
март  xlsОтчет10.04.2018 г.  xlsОтчет10.04.2018 г.  xlsОтчет10.04.2018 г.
април  xlsОтчет11.05.2018 г.  xlsОтчет11.05.2018 г.  xlsОтчет11.05.2018 г. xlsОтчет11.05.2018г.
май  xlsОтчет11.06.2018 г. xlsОтчет11.06.2018 г. xlsОтчет11.06.2018 г. xlsОтчет11.06.2018г.
юни  xlsОтчет11.07.2018 г.  xlsОтчет11.07.2018 г.  xlsОтчет11.07.2018 г.  xlsОтчет11.07.2018г.
юли  xlsOтчет09.08.2018 г.  xlsОтчет09.08.2018 г.  xlsОтчет09.08.2018 г.  xlsОтчет09.08.2018г.
август  xlsОтчет10.09.2018 г.  xlsОтчет10.09.2018 г.  xlsОтчет10.09.2018 г.  xlsОтчет10.09.2018 г.
септември   xlsОтчет11.10.2018 г.  xlsОтчет11.10.2018 г.  xlsОтчет11.10.2018 г.  xlsОтчет11.10.2018 г.
октомври  xlsОтчет12.11.2018 г.  xlsОтчет12.11.2018 г.  xlsОтчет12.11.2018 г.  xlsОтчет12.11.2018 г.
ноември   xlsОтчет12.12.2018 г.  xlsОтчет12.12.2018 г.  xlsОтчет12.12.2018 г.  xlsОтчет12.12.2018 г.
декември  xlsОтчет14.01.2019 г.  xlsОтчет14.01.2019 г.  xlsОтчет14.01.2019 г.  xlsОтчет14.01.2019 г.

ТРИМЕСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2018

Отчет/Тримесечие

Отчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/
Първо   xlsОтчет02.05.2018 г.  xlsОтчет02.05.2018 г.  xlsОтчет02.05.2018 г.  
Второ  xlsОтчет30.07.2018 г.  xlsОтчет30.07.2018 г.  xlsОтчет30.07.2018 г. xlsОтчет30.07.2018 г.
Трето  xlsОтчет12.11.2018 г.  xlsОтчет12.11.2018 г.  xlsОтчет12.11.2018 г.  xlsОтчет12.11.2018 г.
Четвърто  xlsОтчет31.01.2019 г.  xlsОтчет31.01.2019 г.  xlsОтчет31.01.2019 г.  xlsОтчет31.01.2019 г.

Финанси 2017

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2017

МесецОтчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ

Отчет за средства от ЕС на бенефициенти на РА към ДФ Земеделие

Отчет за чужди средства
януари  xlsОтчет23.02.2017г.  xlsОтчет23.02.2017г.  xlsОтчет23.02.2017г.
февруари  xlsОтчет09.03.2017г.  xlsОтчет09.03.2017г.  xlsОтчет09.03.2017г.
март  xlsОтчет11.04.2017 г.  xlsОтчет11.04.2017 г.  xlsОтчет11.04.2017 г.  xlsОтчет11.04.2017 г.
април  xlsОтчет11.05.2017 г.  xlsОтчет11.05.2017 г.  xlsОтчет11.05.2017 г.  xlsОтчет11.05.2017 г.
май  xlsОтчет12.06.2017 г.  xlsОтчет12.06.2017 г.  xlsОтчет12.06.2017 г.  xlsОтчет12.06.2017 г.
юни  xlsОтчет15.06.2017 г.  xlsОтчет15.06.2017 г.  xlsОтчет15.06.2017 г.  xlsОтчет15.06.2017 г.
юли xlsОтчет16.08.2017 г.  xlsОтчет16.08.2017 г.  xlsОтчет16.08.2017 г. xlsОтчет16.08.2017 г.
август xlsОтчет14.09.2017 г.  xlsОтчет14.09.2017 г.  xlsОтчет14.09.2017 г.  xlsОтчет14.09.2017 г.
септември xlsОтчет11.10.2017 г.  xlsОтчет11.10.2017 г.  xlsОтчет11.10.2017 г.  xlsОтчет11.10.2017 г.
октомври  xlsОтчет13.11.2017 г.  xlsОтчет13.11.2017 г.  xlsОтчет13.11.2017 г.  xlsОтчет13.11.2017 г.
ноември  xlsОтчет11.12.2017 г.  xlsОтчет11.12.2017 г.  xlsОтчет11.12.2017 г.  xlsОтчет11.12.2017 г.
декември  xlsОтчет11.01.2018 г.  xlsОтчет11.01.2018 г.  xlsОтчет11.01.2018 г.  xlsОтчет11.01.2018 г.

ТРИМЕСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2017

Отчет/Тримесечие

Отчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за средства от ЕС на бенефициенти на РА към ДФ ЗемеделиеОтчет за чужди средства
Първо   xlsОтчет27.04.2017 г.  xlsОтчет27.04.2017 г.  xlsОтчет27.04.2017 г.  xlsОтчет27.04.2017 г.
Второ xlsОтчет01.08.2017 г.  xlsОтчет01.08.2017 г.  xlsОтчет01.08.2017 г.  xlsОтчет01.08.2017 г.
Трето  xlsOтчет31.10.2017 г.  xlsОтчет31.10.2017 г.  xlsОтчет31.10.2017 г.  xlsОтчет31.10.2017 г.
Четвърто

Публични регистри

Документ
 pdfБюджет 2022 г. на Община Момчилград -28.04.2022 г.
pdfГодишен отчет по ЗЕВИ за 2021г.
pdfГодишен отчет по ЗЕЕ за 2021г.
pdfБюджет на община Момчилград за 2021 година

pdfОдит доклад на Сметна палата за 2020г.

zipГодишен финансов отчет за 2020 година
docПубличен регистър за разпоредителни сделки с имоти пбщинска собственост в Община Момилград
pdfРегистър на издадените разрешителни за извършване на таксиметрови превози на територията на Община Момчилград за 2020 година 
zipГодишен финансов отчет за 2019 година
pdfОдитен доклад на Сметна палата за 2019 година
pdfБюджет на община Момчилград за 2020 година
zipГодишен финансов отчет 2018 година 
pdfOдитен доклад на община Момчилград за 2018 година
zipOтчет бюджет и дълг на община Момчилград за 2018 година
pdfБюджет на община Момчилград за 2019 година 
pdfOдитен доклад на община Момчилград за 2017 година
zipБаланс, отчет и счетоводна политика за 2016 година
pdfOдитен доклад на община Момчилград за 2016 година 
pdfОдитно становище за заверка без резерви на община Момчилград за 2016 година

pdfБюджет на община Момчилград за 2017 година

pdfБюджет на община Момчилград за 2018 година 

 pdfГодишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2017 г. в Община Момчилград

АРХИВ - Публични регистри и отчети до края на 2016г.

Всички публични регистри и отчети до края на 2015г. може да откриете в АРХИВ.

Публикувано в Публични регистри и отчети

Печат