План за развитие на община Момчилград

docОбщински план за развитие на община Момчилград 2014-2020г.

docИндикативна финансова таблица на ОПР на община Момчилград за периода 2014-2020г.

docПрограма за реализация на ОПР на община Момчилград за периода 2014-2020г.

Публикувано в Полезна информация

Печат