Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в община Момчилград

ПроцедураПазарни консултации по чл. 44 от ЗОП       
Възложител: Община Момчилград
Описание:

„Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в община Момчилград“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.006 – Площи  „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение_Вапцаров_10.07.pdf)Решение_Вапцаров_10.07.pdf 8950 КБ10.07.2018г.
Свали този файл (Оферта_Сенстрой_Вапцаров_09.07.pdf)Оферта_Сенстрой_Вапцаров_09.07.pdf 10350 КБ09.07.2018г.
Свали този файл (Оферта_Родопстрой_97_09.07.pdf)Оферта_Родопстрой_97_09.07.pdf 10035 КБ09.07.2018г.
Свали този файл (Оферта_Пътстрой_09.07.pdf)Оферта_Пътстрой_09.07.pdf 9621 КБ09.07.2018г.
Свали този файл (Приложения 5_29.06.docx)Приложения 5_29.06.docx 199 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Приложения 4_29.06.docx)Приложения 4_29.06.docx 100 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Приложения 3_29.06.docx)Приложения 3_29.06.docx 76 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Приложения 2_29.06.docx)Приложения 2_29.06.docx 76 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Приложения 1_29.06.doc)Приложения 1_29.06.doc 99 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Tehn.spec._29.06.doc)Tehn.spec._29.06.doc 709 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (KS_Obshto_29.06.xls)KS_Obshto_29.06.xls 153 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Покана_Вапцаров_29.06.pdf)Покана_Вапцаров_29.06.pdf 1775 КБ29.06.2018г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос