Община Момчилград обявява процедура за подбор на здравен медиатор

Написано на .

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Момчилград обявява процедура за подбор на здравен медиатор, както следва:

Необходими документи:

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Момчилград.  Документът може да се изтегли и от интернет страницата на общината на адрес: http://momchilgrad.bg/.

 docxФормуляр за заявление за здравен медиатор

Изисквания към кандидатите:

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 28.02.2022 г.

Документите се подават в деловодството на Община Момчилград.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

 docxФормуляр за заявление за здравен медиатор

Публикувано в Обяви за работа

Печат