Плувно лято стартира на 9 юли на басейн "Дамбалъ" /График/

„Плувно лято – 2018”, което се организирано от МКБППМН при община Момчилград, ще стартира на 09 юли 2018 година от 10.00 часа в басейн „Дамбалъ” (на Хижата).

В същия ден ще започнат и самите занятия. Тренировките на групи Vа и ІVа се бъдат заедно от 11.00 часа. При останалите групи занятията ще се извършват по график.

ГРАФИК:

6-ГОДИШНИ –  І   ГРУПА

7-ГОДИШНИ – ІІ   ГРУПА

8-ГОДИШНИ – ІІІ „а”,   ІІІ„б”  ГРУПА

9-ГОДИШНИ – ІV „а”,   ІV „б”  ГРУПА

10-ГОДИШНИ – V „а”,   V „б”  ГРУПА

11-ГОДИШНИ – VІ „а”,  VІ„б”  ГРУПА

 

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                              група                                            час

09.07. 2018 г. (понеделник)                                       V а                                      10. 00 - 11. 00

09.07.2018 г.                                                              ІV а                                     11. 00 - 12. 00

09.07.2018 г.                                                             VІ а                                     12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                              група                                            час

09.07. 2018 г. (понеделник)                                       І                                          13. 30 - 14. 30

09.07.2018 г.                                                              ІІІ а                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                              група                                            час

10.07.2018 г. (вторник)                                            V б                                      10. 00 - 11. 00

10.07.2018 г.                                                              ІV б                                     11. 00 - 12. 00

10.07.2018 г.                                                             VІ б                                    12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                              група                                            час

10.07. 2018 г. (вторник)                                           ІІ                                         13. 30 - 14. 30

10.07.2018 г.                                                              ІІІ б                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                              група                                            час

11.07.2018 г. (сряда)                                                 VІ а                                     10. 00 - 11. 00

11.07.2018 г.                                                              V а                                       11. 00 - 12. 00

11.07.2018 г.                                                             ІV а                                     12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                             група                                             час

11.07.2018 г. (сряда)                                                 І                                          13. 30 - 14. 30

11.07.2018 г.                                                              ІІІ а                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                               група                                           час

12.07.2018 г. (четвъртък)                                       VІ б                                     10. 00 - 11. 00

12.07.2018 г.                                                              V б                                      11. 00 - 12. 00

12.07.2018 г.                                                             ІV б                                    12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                              група                                            час

12.07.2018 г. (четвъртък)                                       ІІ                                         13. 30 - 14. 30

12.07.2018 г.                                                              ІІІ б                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                              група                                            час

13.07.2018 г. (петък)                                                 V а                                      10. 00 - 11. 00

13.07.2018 г.                                                              ІV а                                     11. 00 - 12. 00

13.07.2018 г.                                                             VІ а                                     12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                             група                                             час

13.07.2018 г. (петък)                                                І                                          13. 30 -14. 30

13.07.2018 г.                                                              ІІІ а                                     14. 30 -15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                              група                                            час

16.07.2018 г. (понеделник)                                        ІV б                                     10. 00 - 11. 00

16.07.2018 г.                                                              V б                                      11. 00 - 12. 00

16.07.2018 г.                                                             VІ б                                    12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 

дата                                                             група                                             час

16.07.2018 г. (понеделник)                                        ІІ                                         13. 30 - 14. 30

16.07.2018 г.                                                              ІІІ б                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                               група                                           час

17.07.2018 г. (вторник)                                            ІV а                                     10. 00 - 11. 00

17.07.2018 г.                                                              V а                                       11. 00 - 12. 00

17.07.2018 г.                                                             VІ а                                     12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                             група                                             час

17.07.2018 г. (вторник)                                            І                                          13. 30 - 14. 30

17.07.2018 г.                                                              ІІІ а                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                               група                                           час

18.07.2018 г.(сряда)                                                  VІ б                                     10. 00 - 11. 00

18.07.2018 г.                                                               V б                                     11. 00 - 12. 00

18.07.2018 г.                                                             ІV б                                    12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                              група                                            час

18.07.2018 г. (сряда)                                                 ІІ                                         13. 30 - 14. 30

18.07.2018 г.                                                              ІІІ б                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                              група                                            час

19.07.2018 г. (четвъртък)                                       ІV а                                     10. 00 - 11. 00

19.07.2018 г.                                                               V а                                      11. 00 - 12. 00

19.07.2018 г.                                                             VІ а                                     12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                             група                                             час

19.07.2018 г. (четвъртък)                                       І                                          13. 30 - 14. 30

19.07.2018 г.                                                              ІІІ а                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                               група                                           час

20.07.2018 г. (петък)                                                 ІV б                                     10. 00 - 11. 00

20.07.2018 г.                                                               V б                                     11. 00 - 12. 00

20.07.2018 г.                                                             VІ б                                    12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                             група                                             час

20.07.2018 г. (петък)                                                ІІ                                         13. 30 - 14. 30

20.07.2018 г.                                                              ІІІ б                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                             група                                             час

23.07.2018 г. (понеделник)                                        V а                                      10. 00 - 11. 00

23.07.2018 г.                                                              VІ а                                     11. 00 - 12. 00

23.07.2018 г.                                                             ІV а                                     12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                              група                                            час

23.07.2018 г. (понеделник)                                        І                                          13. 30 - 14. 30

23.07.2018 г.                                                              ІІІ а                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                             група                                             час

24.07.2018 г. (вторник)                                            V б                                      10. 00 - 11. 00

24.07.2018 г.                                                              VІ б                                     11. 00 - 12. 00

24.07.2018 г.                                                             ІV б                                    12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                             група                                             час

24.07.2018 г. (вторник)                                            ІІ                                         13. 30 - 14. 30

24.07.2018 г.                                                              ІІІ б                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                              група                                            час

25.07.2018 г. (сряда)                                                 ІV а                                     10. 00 - 11. 00

25.07.2018 г.                                                              VІ а                                     11. 00 - 12. 00

25.07.2018 г.                                                             V а                                      12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                              група                                            час

25.07.2018 г. (сряда)                                                 І                                          13. 30 - 14. 30

25.07.2018 г.                                                              ІІІ а                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                               група                                           час

26.07.2018 г. (четвъртък)                                       ІV б                                     10. 00 - 11. 00

26.07.2018 г.                                                              VІ б                                     11. 00 - 12. 00

26.07.2018 г.                                                             V б                                      12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                             група                                             час

26.07.2018 г. (четвъртък)                                       ІІ                                         13. 30 - 14. 30

26.07.2018 г.                                                              ІІІ б                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                             група                                             час

27.07.2018 г. (петък)                                                V а                                      10. 00 - 11. 00

27.07.2018 г.                                                              VІ а                                     11. 00 - 12. 00

27.07.2018 г.                                                             ІV а                                     12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                             група                                             час

27.07.2018 г. (петък)                                                І                                          13. 30 - 14. 30

27.07.2018 г.                                                              ІІІ а                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                              група                                            час

30.07.2018 г. (понеделник)                                        V б                                      10. 00 - 11. 00

30.07.2018 г.                                                              VІ б                                     11. 00 - 12. 00

30.07.2018 г.                                                             ІV б                                    12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                              група                                            час

30.07.2018 г. (понеделник)                                        ІІ                                         13. 30 - 14. 30

30.07.2018 г.                                                              ІІІ б                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                              група                                            час

31.07.2018 г. (вторник)                                            ІV а                                     10. 00 - 11. 00

31.07.2018 г.                                                              VІ а                                     11. 00 - 12. 00

31.07.2018 г.                                                             V а                                      12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                             група                                             час

31.07.2018 г. (вторник)                                            І                                          13. 30 - 14. 30

31.07.2018 г.                                                              ІІІ а                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                               група                                           час

01.08.2018 г. (сряда)                                                 ІV б                                     10. 00 - 11. 00

01.08.2018 г.                                                              VІ б                                     11. 00 - 12. 00

01.08.2018 г.                                                             V б                                      12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                             група                                             час

01.08.2018 г. (сряда)                                                 ІІ                                         13. 30 - 14. 30

01.08.2018 г.                                                              ІІІ б                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                               група                                           час

02.08.2018 г. (четвъртък)                                       VІ а                                     10. 00 - 11. 00

02.08.2018 г.                                                               V а                                      11. 00 - 12. 00

02.08.2018 г.                                                             ІV а                                     12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                               група                                            час

02.08.2018 г. (четвъртък)                                       І                                          13. 30 - 14. 30

02.08.2018 г.                                                              ІІІ а                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                               група                                           час

03.08.2018 г. (петък)                                                VІ б                                     10. 00 - 11. 00

03.08.2018 г.                                                               V б                                     11. 00 - 12. 00

03.08.2018 г.                                                             ІV б                                    12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                             група                                             час

03.08.2018 г. (петък)                                                ІІ                                         13. 30 - 14. 30

03.08.2018 г.                                                              ІІІ б                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                               група                                           час

06.08.2018 г. (понеделник)                                        V а                                      10. 00 - 11. 00

06.08.2018 г.                                                              ІV а                                     11. 00 - 12. 00

06.07.2018 г.                                                             VІ а                                     12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                              група                                            час

06.08.2018 г. (понеделник)                                        І                                          13. 30 - 14. 30

06.08.2018 г.                                                              ІІІ а                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                              група                                            час

07.08.2018 г. (вторник)                                            V б                                      10. 00 - 11. 00

07.08.2018 г.                                                              ІV б                                     11. 00 - 12. 00

07.07.2018 г.                                                             VІ б                                    12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                             група                                             час

07.08.2018 г. (вторник)                                            ІІ                                         13. 30 - 14. 30

07.08.2018 г.                                                              ІІІ б                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                              група                                            час

08.08.2018 г. (сряда)                                                 VІ а                                     10. 00 - 11. 00

08.08.2018 г.                                                               V а                                      11. 00 - 12. 00

08.07.2018 г.                                                             ІV а                                    12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                             група                                             час

08.08.2018 г. (сряда)                                                 І                                          13. 30 -14. 30

08.08.2018 г.                                                              ІІІ а                                     14. 30 -15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                               група                                           час

09.08.2018 г. (четвъртък)                                       VІ б                                     10. 00 - 11. 00

09.08.2018 г.                                                               V б                                     11. 00 - 12. 00

09.08.2018 г.                                                             ІV б                                    12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                              група                                            час

09.09.2018 г. (четвъртък)                                       ІІ                                         13. 30 - 14. 30

09.09.2018 г.                                                              ІІІ б                                     14. 30 - 15. 30

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

 дата                                                              група                                            час

10.08.2018 г. (петък)                                                 V а                                      10. 00 - 11. 00

10.08.2018 г.                                                              ІV а                                     11. 00 - 12. 00

10.08.2018 г.                                                             VІ а                                     12. 00 - 13. 00

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

 дата                                                              група                                            час

10.08.2018 г. (петък)                                                І                                          13. 30 - 14. 30

10.08.2018 г.                                                              ІІІ а                                     14. 30 -15. 30

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос