Нов проект на Община Момчилград подобрява социалните услуги

Община Момчилград спечели поредният социален проект, за който предстои да се сключи договор в Министерство на труда и социалната политика. Целта на "Укрепване на общинския капацитет в община Момчилград" е да се предоставят по-качествени и ефективни грижи на хората от най-уязвимите групи, които живеят в общината. В проекта е заложено и повишаване на административния капацитет на служителите, ангажирани с предоставянето на социални услуги. Предвиждат се още провеждането на разяснителни кампании за предоставяне на лична помощ, социални и интегрирани социално-здравни услуги на гражданите. В проекта ще бъдат обучени над 20 души, ангажирани със социалната политиките на община Момчилград.

Очакваните резултати след изпълнението на проекта е да се гарантира равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на гражданите и насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на подкрепа.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос