Момчилград с нова наредба за единен облик на градската среда

 
Общинският съвет в Момчилград прие Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли. В нея се регламентира облика на пространствата в централната част и кварталите на Момчилград. Въвеждат се архитектурни, технически и художествени стандарти за обществените пространства, като улици, тротоари, паркове, детски площадки, междублокови пространства и други. Регламентират се цветовете на многофамилните жилищни кооперации, елементите им като дограми, балкони и други. Определени са зони, за които са разписани специфични изисквания за оформяне на компонентите на градската среда.
В наредбата има изисквания, които засягат и техническата инфраструктура, монтажа на мрежи и съоръжения, на рекламни елементи, на климатици и други.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос