Община Момчилград инициира среща за стартиращата програма за саниране

Община Момчилград ще инициира нова среща с домоуправителите на панелни блокове и жилищни сгради, за да бъдат запознати живущите с окончателните критерии по държавната програма за саниране. Вече е определен екип от експерти, които ще отговарят за реализацията на дейностите по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I". Кандидатстването по нея вече започна. Съгласно насоките, публикувани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 215 общини, сред които и Община Момчилград, са определени максимален бюджет до 15 млн. лв. за саниране на жилищни сгради.
За повече информация за изискванията и необходимите документи, гражданите могат да се обръщат към тях в администрацията и на тел. 0889 45 45 07.
В сайта на Община Момчилград е създаден и специален раздел, където е публикувана актуална информация за всички документи и критерии за кандидатстване по програмата.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос