ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ОРГАНИЗИРА СРЕЩА ПО ПОДМЯРКА ЗА  "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ"

Община Момчилград организира среща с представители на Сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради във връзка с предстоящо отваряне на процедура за предоставяне на БФП -  първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). 

Срещата ще се състои на 11.10.2022 г. /вторник/  от 10.00 часа в залата на Общинска администрация – гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ № 12, втори етаж.

Поканени са представители на всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г., в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.

pdfСъобщение на кмета на Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос