Момчилград ще кандидатства за удължаване на проекта "Топъл обяд" за още 3 години

 
Община Момчилград ще кандидатства за удължаване срока на проект „Топъл обяд” по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. Това гласуваха единодушно общинските съветници на редовното си заседание. Решението на Общинския съвет дава възможност на най-нуждаещите се лица от уязвимите групи на територията на Община Момчилград да бъдат подпомогнати с предоставяне на топъл обяд за 3 години - от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2025 г. включително. Така ще се избегне прекъсване на предоставянето на социалната услуга. В момента са обхванати общо 620 души на територията на общината.
Осигуряването на топъл обяд е насочено основно към хора и семейства, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и се нуждаят от ежедневна допълнителна подкрепа. В социалната услуга са включени и жители на общината с увреждания или здравословни проблеми, както и такива, които имат затруднения или не могат да се обслужват сами.
"Стремежът ни е да достигнем до всеки човек, който отговаря условията, независимо дали живее в града или в най-отдалечената махала. Предоставянето на социални услуги е част от ангажиментите, поети от екипа ни в началото на мандата", заяви кметът на община Момчилград Илкнур Кязим.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос