Покана за заседание на общинския съвет на 25 юли 2019 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

                                                                                  

СВИКВАМ

 

на 25.07.2019 г. / четвъртък / от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода“ 2, тържествено заседание  на ОбС – Момчилград при следния проект на

 

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. Предложение за преименуване на залата за тенис на маса в гр.Момчилград.
  2. Удостояване със званието „Почетен гражданин на община Момчилград”.
  3. Други.
  4. Питания.

 

 

С уважение,

 

Юмер Юсеин,     

Председател на ОбС - Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос