Стартират мащабни ремонти на улици и пътища в цялата община Момчилград

От следващата седмица стартира работата по благоустрояване и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места на община Момчилград, обяви кметът Сунай Хасан. Вече са избрани изпълнителите на различните видове дейности, които ще бъдат извършени до края на лятото. Ще бъдат изкърпени улиците във всички населени места и в Момчилград, както и на общинска пътна мрежа. Предвидени са също асфалтирания на цели участъци и полагане на бетонни настилки. Дейностите включват също оформянето на банкети край пътищата, изграждането на водостоци, подпорни стени и изкуствени неравности в населените места и извън тях.
Благоустрояването и ремонтите са залегнали в капиталовия списък по предложения на кметовете на населени места и при провежданите общоселски събрания. Финансирането е от общинския бюджет.
"Всички ангажименти, които сме поели пред хората ще бъдат изпълнени независимо дали става въпрос за Момчилград или за по-големите села или малките махали. Политиката, която следваме е да превърнем общината в едно по-добро място за живот", заяви Сунай Хасан.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос