С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На   основание чл.140, ал.4от Закона за публичните финанси, Община Момчилград обявява за публично обсъждане отчета за касово изпълнение  на бюджета на общината за 2018 г., което ще се проведе на 19.07.2019 г. от 10.00 часа в залата на общината.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос