"Плувно лято – 2019" стартира на 8 юли на басейн "Дамбалъ" /График/

„Плувно лято – 2019 ”, което се организира от МКБППМН при община Момчилград ще стартира на 08.07.2019 г. (понеделник) от 10,00 часа на басейна на комплекс „Дамбалъ” (на хижата). Подготвени са много изненади за децата. Същият ден ще започнат и самите занятия. Тренировки ще имат ІV група от 11,00 часа, както и V и VІ групи след тях по график.

ГРАФИК

І   ГРУПА –  6  ГОДИШНИ

ІІ   ГРУПА – 7  ГОДИШНИ

ІІІ  ГРУПА –  8  ГОДИШНИ

ІV ГРУПА  9  ГОДИШНИ

V ГРУПА   10  ГОДИШНИ

VІ ГРУПА – 11  ГОДИШНИ

  

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

дата                               група                  час

08.07.2019 г.  (понеделник)          ІV                11. 00 - 11. 40

08.07.2019 г.                               V               11. 40 - 12. 20

08.07.2019 г.                                 VІ           12. 20 - 13. 00

 

 БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

дата                                група                  час

09.07.2019 г. (вторник)              ІІІ              10. 00 - 10. 50

09.07.2019 г.                                 ІІ              10. 50 - 11. 40

09.07.2019 г.                                 І               11. 40 - 12. 30

 

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

дата                               група                  час

10.07.2019 г.  (сряда)                   V              10. 00 - 11. 00

10.07.2019 г.                                 VІ             11. 00 - 12. 00

10.07.2019 г.                                 ІV             12. 00 - 13. 00

 

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

            дата                             група                   час

11.07.2019 г. (четвъртък)         ІІ              10. 00 - 10. 50

11.07.2019 г.                                 І               10. 50 - 11. 40

11.07.2019 г.                               ІІІ             11. 40 - 12. 30

 

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ ”

           дата                                група                  час

12.07.2019 г. (петък)                 VІ             10. 00 - 11. 00

12.07.2019 г.                                 ІV            11. 00 - 12. 00

12.07.2019 г.                                 V            12. 00 - 13. 00

 

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

дата                                група                  час

15.07.2019 г. (понеделник)         І                10. 00 - 10. 50

15.07.2019 г.                                 ІІI             10. 50 - 11. 40

15.07.2019 г.                                 IІ              11. 40 - 12. 30

 

 

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

дата                               група                  час

16.07.2019 г.  (вторник)              IV             10. 00 - 11. 00

16.07.2019 г.                                 V              11. 00 - 12. 00

16.07.2019 г.                                 VI             12. 00 - 13. 00

 

 

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

          дата                               група                   час

17.07.2019 г. (сряда)                  ІІI             10. 00 - 10. 50

17.07.2019 г.                                 ІI              10. 50 - 11. 40

17.07.2019 г.                               І               11. 40 - 12. 30

 

 БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ ”

          дата                                група                   час

18.07.2019 г. (четвъртък)         V              10. 00 - 11. 00

18.07.2019 г.                                 VI            11. 00 - 12. 00

18.07.2019 г.                                 IV           12. 00 - 13. 00

 

 

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

          дата                               група                   час

19.07.2019 г. (петък)                  ІІ               10. 00 - 10. 50

19.07.2019 г.                                 І               10. 50 - 11. 40

19.07.2019 г.                               ІІІ             11. 40 - 12. 30

 

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

дата                               група                  час

22.07.2019 г.  (понеделник)          VI                11. 00 - 11. 40

22.07.2019 г.                               IV             11. 40 - 12. 20

22.07.2019 г.                                 V            12. 20 - 13. 00

 

 

 

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

дата                                група                  час

23.07.2019 г. (вторник)              І                10. 00 - 10. 50

23.07.2019 г.                                 IІІ             10. 50 - 11. 40

23.07.2019 г.                                 ІI              11. 40 - 12. 30

 

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

дата                               група                  час

24.07.2019 г.  (сряда)                  IV             10. 00 - 11. 00

24.07.2019 г.                                 V              11. 00 - 12. 00

24.07.2019 г.                                 VI             12. 00 - 13. 00

 

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

            дата                             група                   час

25.07.2019 г. (четвъртък)         ІІI             10. 00 - 10. 50

25.07.2019 г.                                 ІI              10. 50 - 11. 40

25.07.2019 г.                               І               11. 40 - 12. 30

 

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ ”

           дата                                група                  час

26.07.2019 г. (петък)                 V              10. 00 - 11. 00

26.07.2019 г.                                 VI            11. 00 - 12. 00

26.07.2019 г.                                 IV           12. 00 - 13. 00

  

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

дата                                група                  час

29.07.2019 г. (понеделник)        ІI                 10. 00 - 10. 50

29.07.2019 г.                                І                 10. 50 - 11. 40

29.07.2019 г.                                IІI               11. 40 - 12. 30

 

 

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

дата                               група                  час

30.07.2019 г.  (вторник)             VI              10. 00 - 11. 00

30.07.2019 г.                                IV              11. 00 - 12. 00

30.07.2019 г.                                V               12. 00 - 13. 00

 

 

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

          дата                               група                   час

31.07.2019 г. (сряда)                  І                10. 00 - 10. 50

31.07.2019 г.                                 ІII             10. 50 - 11. 40

31.07.2019 г.                               ІI              11. 40 - 12. 30

 

 

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ ”

          дата                                група                   час

01.08.2019 г. (четвъртък)        IV              10. 00 - 11. 00

01.08.2019 г.                                V               11. 00 - 12. 00

01.08.2019 г.                                VI            12. 00 - 13. 00

 

 

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

          дата                               група                   час

02.08.2019 г. (петък)                  ІІI             10. 00 - 10. 50

02.08.2019 г.                                 ІI              10. 50 - 11. 40

02.08.2019 г.                               І               11. 40 - 12. 30

 

 

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

дата                               група                  час

05.08.2019 г.  (понеделник)         V                  11. 00 - 11. 40

05.08.2019 г.                              VI              11. 40 - 12. 20

05.08.2019 г.                                IV            12. 20 - 13. 00

 

 

 

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

дата                                група                  час

06.08.2019 г. (вторник)              ІI               10. 00 - 10. 50

06.08.2019 г.                                 I               10. 50 - 11. 40

06.08.2019 г.                                 ІII             11. 40 - 12. 30

 

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ”

дата                               група                  час

07.08.2019 г.  (сряда)                  VI             10. 00 - 11. 00

07.08.2019 г.                                IV              11. 00 - 12. 00

07.08.2019 г.                                V               12. 00 - 13. 00

 

БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”

            дата                             група                   час

08.08.2019 г. (четвъртък)         І                10. 00 - 10. 50

08.08.2019 г.                                 ІII             10. 50 - 11. 40

08.08.2019 г.                                 ІI               11. 40 - 12. 30

 

 

БАСЕЙН „ДАМБАЛЪ ”

           дата                                група                  час

09.08.2019 г. (петък)                 IV             10. 00 - 11. 00

09.08.2019 г.                                 V              11. 00 - 12. 00

09.08.2019 г.                                 VI           12. 00 - 13. 00

 

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос