Магистрати отхвърлиха две жалби срещу премахване на незаконно заведение в Момчилград

Магистрати отхвърлиха две жалби срещу заповед на кмета на община Момчилград Сунай Хасан за премахване на заведение в центъра на града. Става въпрос за незаконно построена полумасивна постройка в началото на градски парк, където се помещава заведението "Комби". Заповедта за премахване на незаконния обект в двуседмичен срок е от 5 декември 2018 година. Срещу нея бяха подадени две жалби в Административния съд в Кърджали. Първата от извършителя на незаконния обект, а втората от новия собственик. С две последователни определения магистратите оставиха без разглеждане жалбите срещу кметската заповед и прекратиха производството по двете дела.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос