ПОКАНА за провеждане на местен информационен семинар

ПОКАНА

Относно:  Провеждане на местен информационен семинар

Уважаеми госпожи и господа,

Община Момчилград има удоволствието да Ви покани за участие в провеждане на информационен семинар / пресконференция в гр. Момчилград за оповестяване на целите на планираните дейности по проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечените райони“ – „Здрава Община“ с 25 – 30 участници. На участниците ще бъде предоставена информация за проекта и неговите цели, дейностите и очакваните резултати от проекта. Семинарът ще се проведе на 12-ти февруари 2019 г., от 10:00 часа в залата на община Момчилград, находяща се на ул. „26-ти декември № 12“

 

            С уважение,

                        Сунай Хасан Халил

                        /кмет на община Момчилград/

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос