Сунай Хасан атакува в съда конкурсите за директори на две училища в Момчилград

Кметът на община Момчилград Сунай Хасан обжалва конкурсите за директори на СУ " Н. Йонков Вапцаров" и ОУ "Д-р Перът Берон" в града. В административния съд вече са внесени две жалби, в които се атакуват заповедтите за назначаване на комисията, провела конкурсите.

"Конкурсите в двете училища са изцяло опорочени. В комисията е имало човек, който не е имало право да бъде неин член", заяви Сунай Хасан. Според разпоредбите на чл. 217, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование в комисията за провеждане на конкурса за длъжността "директор" на общинско училище се включват представители на регионалното управление на образованието, определени от началника на РУО, на общинска администрация, определени от кмета на общината, както и представител на обществения съвет. Член на комисията, провела конкурсите за двете училища е била Дияна Вълчанова. Тя е назначена със заповед на началника на РУО в Кърджали, но не е служител на тази институция.
"Ще настояваме съдът да отмени заповедите за назначаване на комисията, както и заповедите за назначаване на лицата, спечелили конкурсите", каза Сунай Хасан. Той допълни, че община Момчилград е уведомила министъра на образованието за извършеното нарушение, но от ведомството все още не са реагирали.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос