Татул официално придоби статут с категория „национално значение“

„Култов център Татул“ официално придоби статут на археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“. Кметът на община Момчилград Сунай Хасан получи уведомително писмо със съответната заповед на заместник – министъра на културата. Със заповедта се определя режим на опазване на недвижимата културна ценност„Култов център Татул, която обхваща 78,68 ха. Предвидено е в рамките на определената територия да се определят две зони: зона А/зона на недвижимите археологически културни ценности/ и зона Б /приемно- обслужваща зона/. 

Със заповедта от министерството на културата се дават задължителни предписания за опазване на територията на археологическата недвижима културна ценност с категория „национално звачение“. Предвиждат се редица ограничения при изсичане на дървесни видове, засаждане на растения, дълбочина на обработка на земята, забранява се всякаква намеса в скалните образования и добив на камък. При застрояване на приемно – обслужващата зона също са предвидени специални правила.

„С придобиването на статута се отварят нови възможности за развитие на археологическия комплекс, който е сред най-атрактивните обекти в област Кърджали. Възнамеряваме да реализираме нови проекти, свързани с Татул и района, защото един от приоритетите на община Момчилград е развитието на туризма“, коментира кметът Сунай Хасан.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос