Как да платим данъчните си задължения?

 • На касите на  отдел "Местни данъци и такси" на адрес: 6800 гр.Момчилград, ул. "26-ти декември" №12.
 • Във всяка пощенска станция на "Български пощи" ЕАД
 • В офисите или онлайн платформата на ИЗИПЕЙ /Easypay/ от всяка точка на страната, както и от държавите Турция, Кипър, Гърция и Испания.
 • В онлайн платформи на лицензиран Оператор, извършващ дейност като платежна институция или дружество за електронни пари по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, инкасиращ местните данъци и такси на Община Момчилград – чрез системата ИПЕЙ /ePay/ и чрез мобилното приложение Айкарт /iCard/ от всяка точка на света;

Данъчни декларации

Справка - декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване

Уважаеми Хотелиери,

Във връзка с изискването на чл. 116, ал. 2 и ал. 4 от новия Закон за туризма на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката от 01.08.2013 г. са публикувани образците на регистъра за настанените туристи и справката-декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване.

Считано от 01.09.2013 г. справката-декларация за броя на реализираните нощувки ще се подава на определен за целта имейл на Община Момчилград.

docСправка 04/09/2014

 

 1. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 2. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МПС - ЛЕК АВТОМОБИЛ

 3. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МПС - БЕЗ ЛЕК АВТОМОБИЛ

 4. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛ - ЗАКРИВАНЕ

 5. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 6. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

 7. ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос