Стотици се стекоха на есенното майе край село Биволяне

Стотици вярващи от България и чужбина се стекоха на традиционния събор, който се проведе на Елмалъ Баба теке край момчилградското село Биволяне. С този събор се дава началото на поредицата есенни майета в района. Да уважат празника в религиозния комплекс бяха дошли не само местни жители, а и много гости от Западна Европа и Турция. Тук беше почетният гражданин на Момчилград и бизнесмен Фуат Гювен, заместник председателят на ДПС Ахмед Ахмедов, депутатът Ерол Мехмед, кметът на общината Сунай Хасан, колегата му от Кирково Шинаси Сюлейман, членът на ЦОП на ДПС Ердинч Хайрула, областният лидер на ДПС Изет Шабан, бившите депутати Юнал Тасим и Мустафа Ахмед, общински съветници, кметове на населени места от общината и областта.
На присъстващите на есенното майе беше раздаден пилаф. На сцената, построена за празника, през целия ден имаше изпълнители на саз, които свиреха традиционни песни. 
Търгът за продажба на месо от дарените на религиозния комплекс жертвени животни се правърна в истинска атракция. В наддаването се включиха и официалните гости, а цената на агнешка плешка достигна до 500 евро. Средствата от търга се използват за поддръжката на регилигозния комплекс.
"Традициите в община Момчилград са живи и есенните събори са едно от доказателствата за това. Стотици се завръщат от чужбина по родните места, за да присъстват на тези празници и да се срещнат с роднини, приятели и съседи. Спазването на традициите ни правят единни и по-силни", заяви кметът на Момчилград Сунай Хасан.

Изследваха безплатно 655 жители на община Момчилград

Изследваха безплатно 655 жители на община Момчилград

На 655 жители на община Момчилград бяха извършени безплатни медицински изследвания. В продължение на 5 дни медици приемаха желаещи в различни населени места. Това стана възможно благодарение на проект, спечелен от община Момчилград, по който трябваше да се осигурят изследвания на 500 души. Още преди началото на кампанията ръководството на общинска администрация реши да финансира процедурите, ако има желаещи извън определената бройка. Изследванията включваха пълна кръвна картина, хормони на щитовидната жлеза, кръвната захар, туморни маркери и други. Целта е да се създаде база данни с анализ на резултатите, за да се установи каква е местната заболеваемост и от какви болести страдат жителите на района. Данните ще бъдат отразени в карта за всеки прегледан пациент, която ще съдържа резултатите от проведените изследвания, заключение и при необходимост препоръки към личния лекар.
"Нито един желаещ да установи здравното си състояние не беше върнат от медицинските екипи. Услуга, предоставена от община Момчилград, достигна и до жителите на най-малките населени места, което показва ангажираността на екипа ни в сферата на здравеопазването. Възнамеряваме да продължим и през следващите години с подобни инициативи, които носят полза за хората. Искам да изкажа специални благодарности на ръководителя на медицинския екип д-р Дорина Манахилова от Пловдив, на лабораторията на момчилградската болница "Д-р Сергей Ростовцев" и главната сестра Белгин Садък, както и на отдела за европроекти в общината", заяви кметът на Момчилград Сунай Хасан.

Община Момчилград организира поход до връх Вихрен

Община Момчилград организира за любителите на туризма двудневен туристически поход до връх Вихрен в Пирин планина на 21 и 22 септември. Спортната проява е традиционна и е включена в спортния календар на общината. Вихрен е вторият по височина планински връх в България и трети на Балканския полуостров. Надморската му височина е 2914 m и е с 11 m по-нисък от първенеца връх Мусала в планината Рила. Походът е с маршрут  Момчилград –Банско – хижа Вихрен - връх Вихрен и обратно. Тръгване с автобус на 21.09.2019 г. /събота/ в 6,45 часа от автогара Момчилград. Нощувка и вечеря в хижа Вихрен. На следващият ден туристически преход от  хижа Вихрен до връх Вихрен по южния склон за около 3 часа и връщане обратно по северния склон за около 4 часа до автобуса. Условията за участие в похода са желаещите да се включат в него да са физически здрави и да бъдат екипирани с подходящи за сезона и планинските условия спортни дрехи и туристически обувки. За допълнителна информация и записвания за участие до 16.09.2019 г. на тел. 0885411051. Автобусният превоз се осигурява от община Момчилград, съобразно броя на записаните участници в посочения срок.

Дезинфекцират водопроводната мрежа на 3 и 4 септември

“Водоснабдяване  и  канализация” ООД – град Кърджали уведомява всички абонати, ползващи питейна вода от яз. “Боровица” – гр. Кърджали, гр. Момчилград и 43 села, че на 3 септември /вторник/   ще се извърши планова дезинфекция на водопроводната мрежа.

Водата ще бъде с високо съдържание на хлор и няма да бъде годна за пиене и готвене от 08.00 часа на 03 септември   /вторник/  до 08.00 часа на 04 септември /сряда/  2019 год.

През това време тя може да се ползва за битови нужди.

Гражданите и фирмите, ползващи питейна вода, да се запасят с необходимите им количества за този период.

222 жители на община Момчилград бяха изследвани безплатно

222 жители на община Момчилград преминаха през безплатни медицински изследвания, провеждани от квалифицирани лаборанти. Над 600 души ще бъдат изследвани в рамките на кампанията. Пътуващият медицински екип вече премина през районите на селата Груево, Равен и Нановица. На желаещите се прави пълна кръвна картина, хормони на щитовидната жлеза, кръвната захар, туморни маркери и други. Целта е да се създаде база данни с анализ на резултатите, за да се установи каква е местната заболеваемост и от какви болести страдат жителите на района. Данните ще бъдат отразени в карта за всеки прегледан пациент, която ще съдържа резултатите от проведените изследвания, заключение и при необходимост препоръки към личния лекар. Всеки изследван ще получи резултатите си.
Предстои изследвания да бъдат направени на жителите на района на село Звездел и на жителите на крайградските села на Момчилград.
По време на прегледите хората бяха обучавани какви са симптомите на най-често срещаните по-тежки заболявания и как при нужда да оказват първа помощ до пристигането на медицински специалист.
"Имаме финансиране за провеждане на изследвания на 600 души, но няма да върнем нито един желаещ. С екипа ни решихме при надхвърляне на лимита от хора, общината да поеме разходите на останалите. Изследванията са част от програмата ни за здравеоопазване и социални услуги. Целта е медицинските специалисти да достигнат до живеещите в малките населени места", заяви кметът Сунай Хасан, който присъства на изследванията, които бяха направени на жителите на района на Нановица.
IMG 239962856310c07c9eb3c20260a790c9 V

Съобщение

На основание чл. 129, ал.(5) от Закона за устройство на територията Дирекция „УТКРЕПП” при общинска администрация - Момчилград  публикува на интернет страницата на общинска администрация – Момчилград , че в Държавен вестник брой 68 от 27.08.2019 г. е публикувано решение № 105  от 31.07.2019 г. на Общински съвет – Момчилград  с което е одобрен  проект  ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план )за В и К схема за имот № 02155.1.36, землище на с. Багрянка, общ.Момчилград, обл.К-ли.                                                                                                                    Съгласно чл. 215, ал.4 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по одобрения проект до общинската администрация Момчилград.

Проекта е изложен в стая № 23 етаж 3 в сградата на общинска администрация Момчилград.

ДИРЕКЦИЯ „ УТКРЕПП”

Стартира бетонирането на малки улици по селата в община Момчилград

Започна бетонирането на по-малките и стръмни улици в населените места на община Момчилград. Стартът беше даден в района на селата Груево и Свобода. Улици, които са с покрити с настилка от трошен камък или без настилка се бетонират, като преди това се поставя армировка. Стартиралите ремонти са залегнали в капиталовия списък и се финансира от общинския бюджет. Благоустрояване и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места ще бъдат извършени във всички населени места на общината. 
"Ремонтите трябва да приключат преди началото на есенните дъждове. Поставили сме си за задача да разрешим натрупали се с години инфраструктурни проблеми в малките населени места. Целта е те да станат по-добро място за живеене", заяви кметът на община Момчилград Сунай Хасан.

Покана

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

            На 29.08.2019 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект  ДНЕВЕН РЕД:

 1. Насрочване на редовно заседание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Кърджали за 11 септември 2019 г.
 2. Определяне броя на групите и броя на децата и учениците в групите на детските градини и обслужващите звена на територията на община Момчилград за учебната 2019/2020г.
 3. Изменение и допълнение на дейността на Домашен социален патронаж – Момчилград, във връзка с реализирането на проект ”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Момчилград”, Договор №BG05M9OP001-2.040-0073 - С01, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по ОПРЧР 2014-2020 г. и вземане на решение за упълномощаване на Кмета на общината да издаде заповед за възлагане предоставянето на патронажни грижи по проекта чрез Домашен социален патронаж – Момчилград.
 4. Отменяне на свое Решение №102/31.07.2019 г. и даване на разрешение за изменение на ПУП – ПР за отпадане на част от улица (ул. „Петър Мирчев”) от о.т.930 до о.т.286 в УПИ І, кв. 16 по ПУП на гр. Момчилград, а останалата част от улицата да остане като улица - тупник между о.т.565 до о.т.930 във връзка с това, че тя е необходима за обслужване на сградата на РСМ в УПИ І-686 в кв.40.
 5. Допълване на Решение №119/01.08.2014 г. на Общински съвет – Момчилград за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от плана на гр. Момчилград, обхващащ квартали:38,92,61,103,59 и 94 като в правните основания за приемането му след чл.129а, ал.1 от ЗУТ се добавя при условията на ч. 16 от същия.
 6. Определяне на маломерни имоти от ОПФ по землища на територията на община Момчилград и отдаването им под наем за стопанската 2019-2020 г.
 7. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград.
 8. Приемане на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Момчилград.
 9. Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Момчилград.
 10. Други
 11. Питания.

 

С уважение,

Юмер Юсеин,      (П)

Председател на ОбС - Момчилград

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 

26.08.2019 г. – ПОНЕДЕЛНИК

14.00 часа по т. 2, 7, 8 и т. 9 отПроекто – дневния ред

 1. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

15.30 часа по т. 3, 7, 8 и т. 9  от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

16.00часа по т. 1, 4, 5, 7, 8 и т. 9  от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

 

28.08.2019 г. –СРЯДА

13.30 часа по т. 6, 7, 8 и т. 9  от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

14.30 часа пот. 7, 8 и т. 9  от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15.30часа по т. 7, 8 и т. 9  от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

16.00 часа пот. 1, 3, 6, 7, 8 и т. 9 от Проекто – дневния ред

 1. Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Стартират безплатни изследвания на над 600 души в община Момчилград

Безплатни медицински изследвания на над 600 души от различни населени места на община Момчилград ще се проведат в периода от 26 до 30 август. Това обяви кметът на общината Сунай Хасан по време на традиционната кметска срещата. Изследванията ще се извършват от квалифицирани лаборанти по проект "Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечените райони", с акроним "Здрава Община". Пълна кръвна картина, хормони на щитовидната жлеза, кръвната захар, туморни маркери и други ще бъдат направени на жени и на мъже на различни възрасти. Целта е да се направи база данни и анализ на резултатите, за да се установи каква е местната заболеваемост и от какви болести страдат жителите на района. Данните ще бъдат отразени в карта за всеки прегледан пациент, която ще съдържа резултатите от проведените изследвания, заключение и при необходимост препоръки към личния лекар.

Изследванията ще се извършат от 8,30 часа в читалищата на селата по предварително определен график, а първи в него са жителите на район Груево. Във вторник лаборантите ще бъдат в Равен, в сряда - в Нановица, в четвъртък в Звездел, а в петък - в болницата на Момчилград. Общината организира транспорт за жителите на по-малките населени места.
"Интересът сред хората е изключително голям и затова с екипа ни решихме да не ограничаваме желаещите да се изследват. Ако броят на хората надхвърли определения по проект, общината ще поеме разходите за останалите. Целта е медицинските специалисти да достигнат до всеки нуждаещ се, дори да живее в най-отдалеченото място", заяви кметът Сунай Хасан. Той допълни, че освен изследванията хората ще преминат обучение, по време на което ще им се даде информация как да следят здравословното си състояние, за да може при появата на първите симптоми на най-често срещаните заболявания да потърсят помощта на специалист. Освен това ще им бъде демонстрирано по какъв начин трябва да действат при кризисни ситуации до пристигането на медицински екипи.

ГРАФИК:

Дата

Пунктове

Час

26/08/2019г.

С. Груево, НЧ „Единство“

8:30

27/08/2019г.

С. Равен, НЧ „Христо Смирненски-1974“

8:30

28/08/2019г.

С. Нановица, НЧ "Никола Й. Вапцаров-1952 г."

8:30

29/08/2019г.

С. Звездел, НЧ "Алеко Константинов-1952г."

8:30

30/08/2019г.

Гр. Момчилград, МБАЛ „Д-Р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ" ЕООД

8:30

ВНИМАНИЕ! Изследването ще се провежда сутрин на гладно.

Във вторник ще се пръска срещу комари

На 20 август /вторник/ 2019 г., фирма „Бовлад” ще извърши пръскане срещу комари с препарата „Биотек” на територията на гр. Момчилград от 21:00 часа до полунощ. От фирмата съветват гражданите по това време да не излизат на открито и да затварят прозорците на домовете си.
Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните.
Препаратът срещу насекоми е аерозолен и ще се разнесе до половин час след пръскането.
Община Момчилград

Община Момчилчилград осигури лятна почивка за 100 деца

Община Момчилград осигури лятна почивка на 100 деца в морския град Приморско. 40 деца с увреждания, деца от социално слаби семейства и деца, лишени от родителска грижа прекараха бяха 6 дни на лагер в хотел и им беше осигурена храна 3 пъти на ден. Летният лагер беше финансиран от общината със средства от бюджета за социални услуги.
По време на престоя си за децата бяха организирани ежедневно разходки, спортни занимания и игри.
Тази година летен отдих беше осигурен и за младите спортисти на Момчилград. 60 деца – тенисисти, футболисти и борци също летуваха в Приморско, където съчетаха почивката с подготовка за предстоящи състезания.
"Летният лагер е част от целенасочената политика на екипа ни при предоставянето на услуги за деца. В Момчилград функционира Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа и Център за настаняване от семеен тип. Лагерът за деца беше едно приключение и преживяване, за някои от тях срещата с морето бе за първи път. Целта ни е децата да не се чувстват ограничени. Убедени сме, че с грижите, които полагаме те ще добият самочувствие и самоувереност, ще подобрят комуникацията и социализацията си", заяви кметът на община Момчилград Сунай Хасан. Той допълни, че младите лагерът за спортисти от различните клубове е награда за постигнатите през годината успехи на състезания.

Община Момчилград обновява улица в промишлената зона

Община Момчилград ще обнови напълно улица "Крайна", която е основна за промишлената зона в града. Проектът предвижда по цялата дължина от 205 метра да бъде положена нова асфалтова настилка. Постигната е договорка преди това ВиК да подмени стария етернитов водопровод, който аварира често и е причина за лошото състояние на улицата. В момента вървят съгласувателни процедури преди стартирането на ремонтите.
"Предупредили сме всички заинтересовани, които смятат да изграждат подземни комуникации да го направят преди основния ремонт на улицата", заяви кметът на община Момчилград Сунай Хасан. Той и заместникът му Алие Ибрахим извършиха оглед на улица "Крайна". Тя е изключително важна, защото свързва голяма част от основните предприятия с града. 
"Обновяването на инфраструктурата е част от политиката на община Момчилград, насочена към бизнеса и създаването на условия за инвестиции", каза още Сунай Хасан.

Честит Курбан Байрам!

Скъпи жители и гости на община Момчилград,

Поздравявам ви с големия мюсюлмански празник Курбан байрам. Нека в тези светли дни отворим сърцата си, за да стане всеки един от нас по-добър!

Бъдете живи и здрави! Нека щастието не напуска домовете ви!

Кмет на община Момчилград,

инж. Сунай Хасан

Футболен турнир за Курбан байрама се игра в Звездел

Община Момчилград организира футболен турнир по случай настъпващия мюсюлмански празник Курбан байрам. Мачовете се играха в село Звездел под патронажа на кмета на общината Сунай Хасан. В турнира се включиха четири отбора. Най-добър се оказа тимът на "Звездел-младежи". Негов подгласник стана отборът "Звездел-1". На трето място се класирапа младежите от Нановица. Четвърти остана отборът "Звездел-3". Сред публиката бяха кметът на община Момчилград Сунай Хасан, лидерът на младежката организация на ДПС Ерсин Юмер, Джейлан Сюлейман, началник на общинския отдел "ГРАО" и кметът на Звездел Мехмед Салиф.
В края на турнира Сунай Хасан демонстрира уменията си да играе футбол и успя да вкара дузпа на вратаря на "Звездел-младежи".
IMG 20190810 WA0002
IMG 20190810 WA0001

Над 1 милион лева инвестира община Момчилград в образователна инфраструктура

Инвестиция за над 1 милион лева ще бъде направена в най-голямото училище на община Момчилград - СУ "Никола Й. Вапцаров". Това стана след като кметът на общината Сунай Хасан подписа договор за реализиране на поредния проект по линия на Програмата за развитие на селските райони. Той е на стойност 912 218 лева без ДДС или 1 094661 лева с ДДС. Със средствата ще бъдат извършени реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура. 

Сградата на училището ще бъде напълно обновена след вътрешни ремонти на училищните стаи, коридори, стълбища, санитарни възли, столова, котелно помещение. Ще бъдат подменени вратите и настилките. Обновена ще бъде и спортната площадка. По проект е предвидена подмяна на настилки и огради, както и доставка на нови съоръжения за волейбол, футбол и баскетбол. Ще бъде извършен цялостен ремонт и на физкултурен салон, включващ подмяна на настилки, осветление, отопление, както и ремонт на съблекалните и санитарните възли.
Четвърт милион лева от средствата по одобрения проект ще бъдат използвани за закупуването на обзавеждане и оборудване. Ученици и учители използват напълно нови маси, столове, закачалки, бюра, помощни маси и други мебели. Предвидено е закупуване на оборудване на кабинет по химия, както и различни спортни уреди. По проект ще бъде доставена техника като компютри, климатици, озвучителна система и други.
Със средствата по проекта е предвидено да се направи пълно преобразяване на дворното пространство на училището. Ще бъдат изградени алеи, беседки, ще бъдат поставени кошчета, пейки и други.
"Инвестицията в СУ "Н. Н. Вапцаров" е най-голямата, която е правена в образователната инфраструктура от години. Екипът ни винаги е отделял специално внимание на образованието. След реализирането на проекта училището в Момчилград ще добие европейски вид. Правим го за децата, а те наистина го заслужават", заяви Сунай Хасан. Той допълни, че това е втория голям проект, спечелен от общината за този програмен период по Програмата за развитие на селските райони. Другият е за ремонт на уличната и тротоарна мрежа в Момчилград. По него ще се извърши цялостно преасфалтиране в квартал 11, както и основен ремонт на тротоарите и бордюрите. Подмяна на тротоарите и бордюрите ще бъде направена и на ул. "Гюмюрджинска".

110 деца завършиха успешно плувен курс

С много настроение и усмивки беше закрито "Плувно лято 2019" в Момчилград. Това се случи на специално тържество край плувен басейн "Долче вита" в града. В тържеството участваха преминалите плувния курс 110 деца от 6 до 11 години и много родители. За случая община Момчилград беше организирала много забавни игри. Тържеството премина с много песни и танци. Децата показаха артистични заложби, изрисувайки лицата си с боички.

"2019 е поредна година, в която община Момчилград организира плувен курс за децата под егидата на кмета Сунай Хасан. Участващите в "Плувно лято 2019" прекараха приятни часове в басейните и се научиха да плуват. По време на приключилата преди дни международна среща "Момчилград винаги в сърцето ми" общинският съвет гласува званието "Почетен гражданин" на момчилградчанина и световен шампион по плуване Петър Стойчев. Пожелавам ви и вие след време да достигнете върховете в този спорт", заяви в секретарят на общината Бахатдин Ахмедов. Той допълни, че плувният курс е безплатен за всички желаещи да се включат в него. Освен инструктор по плуване, по време на курсовете община Момчилград осигури и медицински специалист, който се грижеше за здравето на трениращите.
За участниците в курса община Момчилград осигури принцеси, безалкохолни напитки и сладкиши. Всяко дете получи като подарък плажна хавлия.

DSC 0066

DSC 0069

DSC 0081

Напълно обновена е ул. "Първа" в момчилградския кв. "Мамулица"

Кметът на община Момчилград Сунай Хасан и заместникът му Алие Ибрахим направиха оглед на напълно обновената улица "Първа" в квартал "Мамулица". Обектът е част от капиталовия списък на община Момчилград за 2019 година. Улицата, която е дълга 400 метра и досега беше покрита с чакъл, вече е изцяло асфалтирана. Поставени са бордюри и предстои изграждането на тротоар. Изградени са канализация за отпадни води и улично осветление. Заедно с това беше изградена и подпорна стена, дълга 60 метра и висока 4,5 метра. С нея се укрепиха бреговете на дерето, което преминава близо до улицата.

"Успяхме да разрешим трайно един проблем на живеещите в квартала. Предвидили сме да продължим изграждането на подпорната стена, за да бъде укрепено напълно преминаващото край улицата дере. Имаме проектна готовност за това и е въпрос на време да намерим финансов ресурс", заяви кметът Сунай Хасан.

В петък ще бъде закриването на "Плувно лято 2019"

"Плувно лято 2019" за децата на Момчилград ще бъде официално закрито на 9 август 2019 г. /петък /. Тържеството ще се състои на басейн „Долче вита“ от 11.00 часа, като преди това от 10.00 до 11.00 часа ще плуват децата от 4, 5 и 6 група. Поканени са също родителите на малчуганите. За всички участници в плувните занимания са предвидени индивидуални подаръци и почерпка от община Момчилград.

Инициативата се провежда за шеста поредна година по идея на община Момчилград, съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/. Целта е още от детска възраст подрастващите да получат умения по плуване, които биха им помогнали в различни екстремни ситуации.

Община Момчилград организира спасителна акция за туристи

Община Момчилград организира спасителна акция на туристи, блокирани от свлачище в района на планинската местност Дамбалъ. Около 25 души с няколко автомобила са били на пикник в района на върха, където има чешма. След като завалял проливен дъжд туристите тръгнали да се прибират, но се оказало, че пътят е затворен от активирало се свлачище малко преди да стигнат най-близката махала.

"Разпоредих се техника на общината да отиде на място, за да разчисти свлеклите се на пътя земни маси. заяви кметът на община Момчилград Сунай Хасан. Той допълни, че спасителната акция е продължила около 2 часа. На пътят, който е държавна собственост, са освен земна маса са се свлекли големи камъни, които са затруднили разчистването.
"Пътят беше построен от Горското по проект на общината, но още при изграждането му не бяха спазени част от изискванията. Водостоците не бяха достатъчно, а на места канавките бяха много малки. Това е основната причина да се стигне до активизирането на свлачището и затварянето на планинския път, който на места е с наклон от 18 процента", заяви Сунай Хасан. Той ще настоява представителя на държавата Никола Чанев да потърси отговорност от фирмата-изпълнител.

 

IMG 20190803 WA0001

IMG 20190803 WA0002

IMG 20190803 WA00001

 

Допълнителни мерки срещу комарите взе община Момчилград

Община Момчилград предприе допълнителни мерки за ограничаването на комарите. Заради обилните валежи от дъжд това лято популацията на кръвосмучещите е увеличена. Това е причината да се пръска освен в населените места и в района на водоемите, за да бъдат унищожени яйца и ларви на комари.
Предстои в Момчилград да бъде извършено трето за този сезон пръскане. При благоприятни метеорологични условия площите в града ще бъдат третирани в понеделник /5 август/ след 21,30 часа. Препаратът, с който се пръска, не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните. Въпреки това препоръката към жителите на Момчилград е да не бъдат на открито в понеделник след 21 часа и да затворят прозорците на домовете си.

Сунай Хасан откри 7-мото държавно първенство по тенис на маса за ветерани

Кметът на община Момчилград Сунай Хасан откри официално 7-мото държавно отборно първенство по тенис на маса за ветерани - мъже и жени. В него се включиха 15 отбора с 50 състезатели от 10 клуба в цяла България. На церемонията по откриването присъстваха Здравка Йорданова, президент на Българската мастърс Федерация по тенис на маса, заместник кметът на община Момчилград Мехмед Мехмед, секретарят Бахатдин Ахмедов и президентът на СКТМ "Родопи" Ерсин Юмер.

"Особено ми е приятно да ви приветствам с "Добре дошли" в Момчилград. Ние като община полагаме нужните усилия за развитието на тениса на маса, както и на останалите спортове", заяви кметът Сунай Хасан. Той допълни, че базата за тренировки и състезания по тенис на маса е била основно ремонтирана и разширена, с което се дават отлични условия за развитието на този вид спорт.
"Благодарни сме за прекрасните условия, които както винаги община Момчилград осигури за провеждането на първенството", заяви Здравка Йорданова. Тя връчи на Сунай Хасан почетен плакет на Федерацията по тенис на маса.
След официалната церемония кметът на Момчилград демонстрира уменията си да играе тенис на маса и направи демостративна игра с президентът на СКТМ "Родопи" Ерсин Юмер.
Първенството ще продължи до 2 септември.

DSC 0012

DSC 0022

DSC 0029

Момчилград ще е домакин на държавно първенство по тенис на маса

Момчилград ще бъде домакин на 7-мото Държавно отборно първенство по тенис на маса за ветерани - мъже и жени. Откриването на проявата, която е под патронажа на кмета на общината Сунай Хасан, ще бъде на 31 август от 14 часа в залата на СКТМ "Родопи". Първенството ще продължи до 2 септември. В него ще се включат около 70 състезатели от цяла България, които ще се състезават в 4 възрастови групи.

В сряда ще се пръска срещу кърлежи

На 29 август /сряда/ 2018 г. фирма „Бовлад” ще извърши пръскане срещу кърлежи на територията на Градски парк в гр. Момчилград. Третирането на площите ще продължи от 19:00 часа до 21:00 часа.
Умоляваме гражданите да избягват движение в районите, където се извършва пръскане. Не е препоръчително да се влиза в тревните площи!

ЗАБЕЛЕЖКА: При промяна на метеорологичните условия Графика търпи промени.
ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Татул официално придоби статут с категория „национално значение“

„Култов център Татул“ официално придоби статут на археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“. Кметът на община Момчилград Сунай Хасан получи уведомително писмо със съответната заповед на заместник – министъра на културата. Със заповедта се определя режим на опазване на недвижимата културна ценност„Култов център Татул, която обхваща 78,68 ха. Предвидено е в рамките на определената територия да се определят две зони: зона А/зона на недвижимите археологически културни ценности/ и зона Б /приемно- обслужваща зона/. 

Със заповедта от министерството на културата се дават задължителни предписания за опазване на територията на археологическата недвижима културна ценност с категория „национално звачение“. Предвиждат се редица ограничения при изсичане на дървесни видове, засаждане на растения, дълбочина на обработка на земята, забранява се всякаква намеса в скалните образования и добив на камък. При застрояване на приемно – обслужващата зона също са предвидени специални правила.

„С придобиването на статута се отварят нови възможности за развитие на археологическия комплекс, който е сред най-атрактивните обекти в област Кърджали. Възнамеряваме да реализираме нови проекти, свързани с Татул и района, защото един от приоритетите на община Момчилград е развитието на туризма“, коментира кметът Сунай Хасан.

Честит Курбан байрям

Скъпи жители и гости на община Момчилград,

Поздравявам ви с големия мюсюлмански празник Курбан байрам. Нека в тези светли дни отворим сърцата си, за да стане всеки един от нас по-добър!

Бъдете живи и здрави! Нека щастието не напуска домовете ви!

Кмет на община Момчилград,

инж. Сунай Хасан

При голям интерес премина информационната среща за еврофинансирането, организирана от община Момчилград

При голям интерес премина информационната среща "Финансиране на бизнес със средства от европейските фондове“ на представителите на бизнеса и експерти, която беше организирана от Община Момчилград и кметът инж. Сунай Хасан. Около 200 души се събраха в комплекс "Конак", за да научат повече за възможностите за финансиране по проекти с европейски средства. Трима експерти представиха подробни презентации, а след това отговаряха на поставените им въпроси. Бяха представени възможности за финансиране на собствен бизнес по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020, която е насочена към Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Експертите разясниха и условията за кандидатстване по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която е насочена към предприемачите с малки и средни предприятия. 
На срещата присъства и изпълнителният директор на МИГ "Момчилград-Крумовград" Мария Христозова. Тя също представи възможностите за кандидатстване по всички мерки, залегнали в стратегията на МИГ-га. 
След презентациите много от присъстващите на срещата имаха възможност да получат индивидуални консултации от експертите по конкретни идеи.
"Целта на тази среща беше да помогнем с конкретна информация жителите на община Момчилград, интересуващи се от възможностите за европейско финансиране.Поставихме една добра основа и при желание от страна на хората сме готови да организираме е други подобни прояви. Ще положим всички усилия да сме полезни в това отношение като администрация", заяви кметът на община Момчилград Сунай Хасан.
IMG d59d5073eff05f8fa2e1762cbbe89a16 V

В четвъртък вечер ще се пръска срещу комари

На 16 август /четвъртък/ 2018 г. фирма „Бовлад” ще извърши пръскане срещу комари с препарата „Биотек” на територията на гр. Момчилград от 21:30 часа до полунощ. От фирмата съветват гражданите по това време да не излизат на открито и да затварят прозорците на домовете си.
Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните.
Препаратът срещу насекоми е аерозолен и ще се разнесе до половин час след пръскането.
Община Момчилград

Община Момчилград организира среща на бизнеса и експерти по еврофондовете

Община Момчилград и кметът инж. Сунай Хасан организират с представители на местния бизнес информационна среща на тема "Финансиране на бизнес със средства от европейските фондове“. Тя ще се проведе на 15 август от 18:30 часа в комплекс Конак в Момчилград.
"Идеята ни е да осигурим достатъчно информация на местния бизнес за възможностите, от които могат да се възползват. Всички момчилградчани имаме интерес на територията на общината да се реализират възможно най-голям брой европейски проекти. Това означава в местната икономика да се влеят свежи инвестиции и да се създадат нови работни места", заяви Сунай Хасан.
За участие в срещата са поканени експерти по еврофондовете. Те ще представят възможности за финансиране на собствен бизнес по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020, която е насочена към Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Експертите ще разяснят условията за кандидатстване по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която е насочена към предприемачите с малки и средни предприятия.  Освен това ще бъде извършено представяне на  възможности за кандидатстване пред МИГ "Общини Момчилград – Крумовград".

С песни и танци беше закрито "Плувно лято 2018" в Момчилград

С много настроение беше закрито "Плувно лято 2018" в Момчилград. Това се случи на специално тържество край плувен басейн "Долче вита" в града. В него участваха преминалите плувния курс 120 деца от 6 до 11 години и много родители. За случая община Момчилград беше осигурила торта.
Тържеството премина с много песни и танци. Децата показаха и артистични заложби, изрисувайки лицата си с боички.
"За поредна година община Момчилград организира плувен курс за децата. Участващите в "Плувно лято 2018" прекараха приятни часове в басейните и се научиха да плуват и как да се държат във водата", заяви в кменът на общината Сунай Хасан. Той допълни, че плувният курс е безплатен за всички желаещи да се включат в него. Освен инструктор по плуване, по време на курсовете имаше осигурен и медицински специалист, който се грижеше за здравето на трениращите.
Всички 120 деца получиха грамоти за успешно приключил плувен курс. След официалната част присъстващите на тържеството получиха по парче торта и натурален сок.

IMG 984ff4e527996189115d8c26d9253657 V

Община Момчилград кани бизнеса на среща за еврофондовете

Община Момчилград
и кметът инж. Сунай Хасан 
Ви канят да присъствате на информационна среща на тема: „Финансиране на бизнес със средства от европейските фондове“
Срещата ще се проведе на 15.08.2018 г. (сряда) от 18:30 ч.,  в комплекс  Конак, гр. Момчилград.
Експертище представят :
Възможности за финансиране на собствен бизнес по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020, която е насочена към Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Ще бъдат разяснени и условията за кандидатстване по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която е насочена към предприемачите с малки и средни предприятия. 
Представяне на  възможности за кандидатстване пред МИГ „ Общини Момчилград – Крумовград“ .

"Плувно лято 2018" ще бъде закрито в понеделник

"Плувно лято 2018", организирано от община Момчилград, ще бъде закрито в понеделник с тържество. То ще се състои от 10 часа на басейн "Долче вита". Преминалите през курса по плуване ще получат удостоверения. За присъстващите на тържеството община Момчилград е подготвила голяма торта. Около 120 деца на възраст от 6 до 11 години взеха участие в "Плувно лято 2018".

Община Момчилград е на път да разреши проблема с достъпа до с. Птичар

Община Момчилград е на път да разреши проблема със затруднения достъп до село Птичар, изграждайки мост, свързващ населеното място с пътя за ГКПП "Маказа". По искане на общинската управа и с подкрепата на ПГ на ДПС и лидера на партията Мустафа Карадайъ, Министерски съвет гласува да бъдат отпуснати 980 000 лева за инфраструктурния обект. 
"Мостът над река Върбица ще разреши голям битов проблем на хората в Птичар. В момента до селото се стига по тесен и стръмен път, а в района има и доста участъци със свлачищни процеси", коментира кметът на община Момчилград Сунай Хасан. Той допълни, че общинска администрация е подготвила идеен проект за съоръжението. Мостът ще бъде дълъг 156 метра, широчината на пътното платно ще бъде 6,5 мера, с тротоари от двете страни за движение на пешеходци. Общинските съвети на Момчилград и на Джебел, на чиято територия попада част от моста, са взели решения за започване на отчуждителни процедури. Община Момчилград вече има и разрешение от АПИ за включване към републиканския път Кърджали - Маказа. Престои възлагане на процедура за проектиране и строителство.
"Идеята е до пролетта на 2019 година да има готов работен проект, за да може през сухия сезон на летните месеци да започне строителството на моста", каза Сунай Хасан. Отпуснатата сума от правителството е половината от нужната, но след избора на изпълнител община Момчилград ще направи ново искане за дофинансиране на обекта.
most 2

Автентични песни и танци бяха представени на концерт за Курбан байрама в Момчилград

Час и половина продължи празничния концерт на централния площад в Момчилград. Той беше посветен на предстоящия голям мюсюлмански празник Курбан байрам. Изпълнителите към Сдружение за турска култура, изкуство и взаимодействие представиха автентични песни и танци, както и типични за Момчилград и района пословици и поговорки. Много настроение сред публиката на площада предизвикаха турските народни песни, изпълнени от местната група "Лира".

007

016

018

032

035

048

Доброволците от формирование "Момчилград 2016" са вече оборудвани

Защитно облекло получиха 7-те члена на Доброволното формирование "Момчилград-2016". На импровизираната церемония присъстваха Джейлан Сюлейман и Милко Димитров от общинска администрация и началникът на местната районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" главен инспектор Ваклин Тихов.
Доброволците, които ще подпомагат жителите на община Момчилград при кризисни ситуации, вече са оборудвани със специални дрехи, каски, защитни очила и други. Личните предпазни средства са закупени от общината с пари, отпуснати целево от държавния бюджет. 7-те доброволци са преминали обучение през ноември и декември миналата година, по време на което са усвоили основни знания и умения за действие при бедствени ситуации и пожари.
"Доброволното формирование е отворено и за други желаещи да се включат в него", заяви Джейлан Сюлейман. Той уточни, че решението на общинския съвет, с което е създадено формированието, е то да включва 15 души.
"Ще разчитаме на помощта на доброволците. Те притежават основни познания и умения и могат да бъдат полезни на населението при кризисни ситуации", заяви главен инспектор Ваклин Тихов.

Проведе се информационна кампания по Проект “Шанс за социална активност на уязвими групи“

На 10-ти август 2017г. в Ресторант „България“ град Момчилград се проведе информационна кампания по Проект “Шанс за социална активност на уязвими групи“ с бенефициент Община Момчилград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. На събитието присъстваха лица с увреждания, неактивни лица дълго време полагащи грижи за болни, както и родители на деца с увреждания, посещаващи Дневен център за деца с увреждания - Момчилград. Целта на събитието бе  лицата от посочените целеви групи да осъзнаят ползата от прекратяване на престоя им в дома, възможността за обучение и трудова реализация, както и възможността на зависими членове да бъдат изведени от социалната изолация както и преодоляване на предразсъдъците. По време на  кампанията се раздадоха информационни материали. Екипът на проекта отчита повишен интерес по отношение на предлаганите социални услуги по проекта – „Личен асистент“, „Социален асистент“ и Център за социална рехабилитация и интеграция.

21017791 10154999316833517 503268471 o

21034882 10154999317558517 243829303 o

21057473 10154999316038517 10766941 o

Проект „Шанс за социална активност на уязвими групи“

С тържество беше закрито "Плувно лято" в Момчилград

С много настроение беше закрито "Плувно лято 2017" в Момчилград. Това се случи на специално тържество край открития плувен басейн в града. В него участваха преминалите плувния курс 140 деца от 6 до 12 години и много родители. За случая община Момчилград беше осигурила 3 големи торти с формата на басейн.
"Радваме се, че и тази година беше организиран плувен курс за децата. Така съчетаваме полезното с приятното. Децата, участващи в курса, имат занимание и се учат да плуват. В същото време времето, прекарано край басейна им доставя удоволствие", заяви в секретарят на общината Бахатдин Ахмедов. Той допълни, че „Плувно лято 2017" е безплатно за всички желаещи да се включат в него. Освен инструктор по плуване, по време на курсовете на басейна имаше осигурен и медицински специалист, който се грижеше за здравето на трениращите. Секретарят на общината благодари на организаторите на "Плувно лято" от Центъра за обществена подкрепа в Момчилград и на инструктора по плуване Янко Станков.
Всички 140 деца получиха грамоти за успешно приключил плувен курс. След официалната част присъстващите на тържеството получиха по парче торта и натурален сок.

Стартира прием на заявления за социални услуги

Община Момчилград обявява прием на заявления за потребители на социалните услуги „Социален асистент“ и „Личен асистент“, както и на желаещи да работят като социални и лични асистенти
Във връзка с изпълнение на проект „Шанс за социална активност на уязвими групи“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 , схема за безвъзмездна финансова помощ „Активно включване“, Община Момчилград обявява прием на заявления за ползване на услугите „Социален асистент“ и „Личен асистент“ и заявления за работа като социален и личен асистент.
За ползватели на социалните услуги „Социален асистент“ и „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват:
• лица с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, които поради здравословното си състояние са в невъзможност сами да организират социалния и битовия си живот и/или са социално изолирани.
• лица с увреждания, ползващи социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция
• трудово заети лица с увреждания – за придружаване до работното място и от работното място до дома, както и придружаване по време на работа.
За кандидати за „Лични асистенти“ и „Социални асистенти“ по проекта могат да кандидатстват
• Безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в бюрото по труда:
• Да притежават сертификат или удостоверение за преминато обучение за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ или „Домашен помощник“ по предходни проекти и схеми.
• Да притежават опит в предоставянето на социалните услуги „Социален асистент“, „Личен асистент“, „Домашен помощник“ ;
Поощрява се включването на трудоспособни лица, които са т.нар. външни за семейството, с цел възможност за по-активно участие в социално-икономическия живот на зависимите членове на семейство, в което се полагат грижи за лице с трайно увреждане и възобновяване на трудовата им активност.
Заявления за ползване на социалните услуги, както и заявления за работа като СА и ЛА по образец ще се приемат от 14.08.2017г. до 28.08.2017 г. в сградата на „Домашен социален патронаж“, малката сграда пред информационния център на Община Момчилград.
За допълнителна информация: Община Момчилград, етаж 3, стая 25 тел. 03631/78-59

Проект: „Шанс за социална активност на уязвими групи“

Община Момчилград ще проведе информационна кампания за уязвими групи хора

От месец май 2017 година Община Момчилград реализира проект „Шанс за социална активност на уязвими групи“. Във връзка с изпълнение на дейност „Психологическо мотивиране и провеждане на професионално обучение на лица, полагащи грижи за зависими членове и лица с увреждания“ на 10 август 2017 година от 10,30 часа в залата на ресторант „България“ на ул. „Гюмюрджинска“ 56 ще се проведе информационна кампания. Тя е насочена към неактивните лица, към лица с увреждания, лица дълго време полагащи грижи за болни, както и към родители на деца с увреждания, посещаващи Дневен център за деца с увреждания - Момчилград. Целта на кампанията е да се запознаят лицата с възможността да направят образователен и трудов избор и да възстановят трудовите си навици и активност.

Проект: „Шанс за социална активност на уязвими групи“

В петък за трети път ще се пръска срещу комари

Пръскане срещу комари ще се извърши на 2 септември /петък/ 2016 година на територията на гр. Момчилград от 21:00 часа до полунощ. То е трето за това лято. Препаратът, който ще се използва, не е опасен за здравето на хората, животните и пчелите. Въпреки това специалистите съветват гражданите да не излизат на открито и да затварят прозорците на домовете си във времето, в което се извършва пръскането. Препаратът срещу насекоми е аерозолен и ще се разнесе до половин час след пръскането.
Пръскането ще започне от кв. Мамулица и с. Ново Соколино. Ще включва всички квартали на Момчилград, които ще бъдат обгазени в периода от 21 часа до 24 часа.

С много емоции и настроение беше закрито "Плувно лято 2016"

"Плувно лято 2016" в Момчилград беше закрито с много емоции и настроение. Това стана на специално тържество край открития плувен басейн в града, в което участваха преминалите плувния курс деца и много родители.

"Винаги когато на едно място има толкова много деца е празник. Радвам се, че в община Момчилград и тази година беше организиран плувен курс за децата", заяви в обръщението си заместник кметът Ерол Мехмед. Той допълни, че "Плувно лято 2016" е безплатно за всички желаещи да се включат в него. Освен инструктор по плуване по време на  курсовете  на басейна имаше осигурен и медицински специалист, който се грижеше за здравето на трениращите. 

"Общинското ръководство ще намери начин и през следващата година да организира безплатни курсове за желаещите да се научат да плуват", каза още Ерол Мехмед.

"Инициативата на община Момчилград да организира всяка година безплатно плувно лято за децата, е една много добра политика",  заяви инструкторът по плуване Янко Станков.

140 деца от Момчилград и общината на възраст от 6 до 12 години получиха грамоти за успешно приключил плувен курс. След официалната част присъстващите бяха почерпени с торта и натурален сок.

pluvno liato 1

pluvno liato1

С тържество приключва "Плувно лято 2016" в Момчилград

С тържество ще приключи в понеделник "Плувно лsто 2016". Партито е насрочено за 10,30 часа и на него са поканени всички деца включили се в плувните курсове, организирани от община Момчилград, както и техните родители. Малките плувци ще получат грамоти, а след това ще бъдат почерпени от кмета на Община Момчилград Сунай Хасан с торта и безалкохолни напитки.
140 деца от Момчилград и общината на възраст от 6 до 12 години преминаха успешно плувните курсове под ръководството на треньора Янко Станков.

Обява

ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Момчилград със седалище:
гр. Момчилград 6800, ул. "26-ти декември" №12
Кмет на Община Момчилград: инж. Сунай Хасан

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира среща за обществено обсъждане на:
ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД С ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на:

29.09.2016 г. от 13,30 часа в Заседателната зала на община Момчилград
гр. Момчилград 6800, ул. "26-ти декември" №12
Докладът за Екологична оценка на Общ Устройствен План на Община Момчилград, заедно с всички приложения към него, са обществено достъпни на интернет страницата на :
- Община Момчилград – www.momchilgrad.bg
- РИОСВ Хасково – http://haskovo.riosv.com/
както и на хартиен и електронен носител в работни дни на следните места:
- Сградата на РИОСВ - гр.Хасково 6300, ул. „Добруджа” № 14 ет.4 стая
- Сградата на Община Момчилград - гр. Момчилград, ул. "26-ти декември" №12
Писмени становища могат да се предоставят в сградите на: РИОСВ Хасково и Община Момчилград на местата, където е осигурен достъп до Доклада по ЕО и приложенията към него.

За контакти по общественото обсъждане
от страна на възложителя:
инж. Сунай Хасан
6800 гр. Момчилград, Област Кърджали, ул. "26-ти декември" №12
Тел/ факс/е-mail: 03631/78 41 и 03631/ 78 49
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обява

ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Момчилград със седалище:
гр. Момчилград 6800, ул. "26-ти декември" №12
Кмет на Община Момчилград: инж. Сунай Хасан

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира среща за обществено обсъждане на:
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД С ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на:

29.09.2016 г. от 13,30 часа в Заседателната зала на община Момчилград
гр. Момчилград 6800, ул. "26-ти декември" №12
Предварителен проект на Общ Устройствен План на Община Момчилград, заедно с всички приложения към него, са обществено достъпни на интернет страницата на :
- Община Момчилград – www.momchilgrad.bg
както и на хартиен и електронен носител в работни дни на следните места:
- Сградата на Община Момчилград - гр. Момчилград, ул. "26-ти декември" №12
Писмени становища могат да се предоставят в сградите на: Община Момчилград на местата, където е осигурен достъп до Предварителния проект на Общия Устройствен План и приложенията към него.

За контакти по общественото обсъждане
от страна на възложителя:
инж. Сунай Хасан
6800 гр. Момчилград, Област Кърджали, ул. "26-ти декември" №12
Тел/ факс/е-mail: 03631/78 54 – арх.М. Мюмюн
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

На 17.08.2016г. започва предоставянето на социалната услуга „Обществена трапезария” в община Момчилград

На 17.08.2016г. стартира предоставянето на топъл обяд по проект „Осигуряването на топъл обяд в гр. Момчилград“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на май-нуждаещите се лица 2014-2020г., Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“.Проектът ще се реализира от Община Момчилград а социалната услуга ще се предоставя и изпълнява от ЕТ „СЕЗЕР-91 – Осман Юсуф”, който притежава лиценз от Агенция за социално подпомагане за социалната услуга „Обществена трапезария”. Негов ангажимент е закупуването на хранителни продукти, приготвянето и сервирането на храната за потребителите в собствена материална база (ресторант „България”).

Благодарение на обществената трапезария ежедневно се осигурява безплатен обяд за 70 човека. Храната се сервира в ресторант „България” и включва супа, основно ястие и хляб.

Чрез проектът общинатаосигурява топъл обяд и качествена храна за най-нуждаещите се  лица, които не могат да си я набавят сами. Храненето се осъществява в обстановка, която зачита личността и достойнството на хората.  По проекта ще се предоставят и съпътстващи мерки, което се изразява  предоставяне на консултиране и подкрепа на потребителите на услугата, информиране за възможни административни услуги и улесняване достъпа до тях, работа с близки и уязвими групи, осигуряване на защитена среда, съдействие за ползване на други социални услуги, които се предоставят на територията на общината, подпомагане достъпа до здравни и образователни институции. Чрез социалната услуга се цели да се подобри качеството на живот на лица и семейства в затруднено социално положение;

Обществената трапезария стартира с 70 човека. Право да се възползват от услугата имат лица и семейства на месечно социално подпомагане по реда на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии не свързани с трудова дейност), лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, както и скитащи и бездомни лица и лица от уязвими групи-граждани на трети страни.

Социалната услуга „Обществена трапезария” ще се предоставя в периода 17.08.2016г. – 30.04.2017г. Стойността на проекта за 9 месеца е 45 514,70 лв.

В ход е санирането на 12 блока

Започна санирането на 12 блока на територията на община Момчилград. Общата стойност на инвестицията в жилищните сгради е приблизително 15 милиона лева. В рамките на програмата основно ще бъдат изпълнени топлоизолации на външни фасади, покривни пространства, хидроизолации на покрива, подмяна на дървени и метални дограми с PVC, подмяна на електрическо осветление в общите части.
Санирането стартира след като бяха извършени обследвания за енергийна ефективност на 12-те сгради. Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности бяха избрани след проведени обществени поръчки.

95 възрастни и хора с увреждания се обслужват по социален проект в Момчилград

95 възрастни и хора с увраждания се обслужват по проект: "Подкрепа за независим живот" в община Момчилград. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020, а стойността му е 498 636 лева. В Момчилград е създаден Център за социални услуги в домашна среда. Подбрани са 8 домашни помощници, 4 социални асистенти и 1 медицински специалист, които след обучение са назначени за 18 месеца. Личните асистенти по проекта са 71. Те са назначени за 14 месеца. По проекта се обслужват 95 потребители - хора с увреждания и възрастни над 65 години, които не могат да се обслужват. Целта е да им се осигури достъп до дългосрочна здравно-социална грижа и до заетост, според специфичните потребности.

Внимание! Повишена пожарна опасност

Във връзка с високите температури и продължаващото засушаване, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Момчилград, призовава населението и гостите на общината стриктно да спазват правилата за пожарна безопасност. Запаленият в сухи треви огън и изгарянето на отпадъци в сухото и горещо време крие сериозна заплаха.  Евентуална поява на вятър в тази усложнена обстановка би довела до прехвърляне на огъня от сухите треви в горските масиви или в земеделски площи.

Искаме да напомним на всички, че е абсолютно забранено паленето на огън в стърнища, сухи треви по слогове, поляни и крайпътни ивици, както и изгарянето на отпадъци. За това си действие извършителите носят административно - наказателна отговорност.

За  недопускане възникването на пожари е необходимо:

- Да не се пали  огън на открито във ветровито време. Вятърът  способства за бързо разпространение на пожара и това е особено страшно ако е в близост до горски масив или постройки.

- В никакъв случай де не се пали огън в междублоковите пространства, където са паркирани автомобили, както и близост до бензиностанции и газстанции, складирани горими материали и др.

- При палене на открит огън за варене на компоти, същото да става на подготвени за целта места (котли, пещи, специално направени огнища и негорими съдове), огънят да бъде на безопасно разстояние от сгради и складирани горими материали и да не се оставя без наблюдение, а след приключване на варенето да се загаси.

- Да внимаваме къде пушим и изхвърляме цигарите когато се намираме на открито и да вземем мерки и предотвратим детските игри с огън.

- При забелязване на пожар незабавно подайте съобщение на тел. 112. - Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате подръчни материали, например сноп от набързо начупени клони. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.

 При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и нагоре по склоновете - от ниските части към върха.

 Районно служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Момчилград, Август 2016 г.

В Момчилград ще подобряват образованието на за деца от малцинствата

Кметът на община Момчилград Сунай Хасан подписа договор за реализирането на проект „Равен старт за децата на община Момчилград чрез подобряване на образованието и грижите в ранна детска възраст“. Той е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г. и е на стойност 499 986 лева. Основна цел е подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение на децата от етническите малцинства в община Момчилград. При реализирането на проекта ще бъдат постигнати и специфични цели като осигуряване на приятелска и креативна среда за включване и обучение на децата от ромски произход и тези от семейства в неравностойно положение. Ще се повиши информираността и стимулира мотивацията на малцинствените групи за осъзнаване ролята на образованието. Ще бъдат създадени условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и ще се засили мотивацията на децата и родители за участие в образователния процес.

Предвидените дейности по проекта са работа с родители от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина. Ще се подобри образователната среда. Предвидено е допълнително обучение по български език за деца, за които българският не е майчин. В същото време ще се създадат ателиета за съхраняване и развиване на културната идентичност. Ще се насърчи участието на родителите във възпитателния процес.

Проектът ще се изпълнява от община Момчилград в партньорство с читалище „Нов живот” и със седемте детски градини на територията на общината. Три от тях са в града, а останалите в селата Груево, Равен, Нановица и Звездел.

Съобщение относно изработен предварителен проект на Общ устройствен план на общината и екологична оценка към него

Община Момчилград уведомява жителите, че е изработен предварителен проект на Общ устройствен план на общината и екологична оценка към него. След запознаване с плана ще бъде организирано обществено обсъждане. Мнения и препоръки ще се приемат до 31 юли 2016г. в сградата на общината - стая 19 от арх. Мехмед Мюмюн и на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Общия устройствен план на общината се определя преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на територията. След 01.01.2019г. ще може да се сменя предназначение и да се строи само в зони, определени с плана.

Одобрен е проект за саниране на сградата на община Момчилград

Одобрен за финансиране е проект на община Момчилград за саниране на сградата на общинска администрация. Предвидено е да се извърши външна топлоизолация, топлоизолация на покривното пространство и доизграждането му, както и подмяна на дървената дограма с PVC профили. Община Момчилград вече стартира процедурата за избор на изпълнител на дейностите.
Стойността на проекта „Подобряване енергийната ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда на сградата на общинска администрация Момчилград”, одобрен за финансиране по Програма „Красива България“ е 238 836 лева.

Кмет и ръководство

 • Кмет

  Кмет

  Илкнур Кязим Мюмюн е родена през 1977 година в село Млечино, община Ардино. През 1998 година се дипломира в ПУ „Паисий Хилендарски”, филиал „Любен Каравелов" – гр. Кърджали със специалност български език, турски език и физическа култура с образователна степен - професионален бакалавър. Придобива още една бакалавърска степен в същия университет в периода 1998 - 2001 година.

  През 2019 година завършва магистратура със специалност "Счетоводство и контрол" в Университет за национално и световно стопанство - София.
  В периода от 1998 до 2008 година е учител по турски език в ОУ "Н. Й. Вапцаров" в с. Груево, община Момчилград. От 2008 до 2013 година е учител в ЦДГ в община Момчилград. През 2014 година започва работа като главен експерт в Дирекция „Бюро по труда" в Момчилград.

  На местните избори през 2019 година е избрана на първи тур за кмет на община Момчилград. 4 години по-късно печели втори пореден кметски мандат в Момчилград с близо 88 процента. Зад гърба си Илкнур Кязим има три поредни мандата като общински съветник от 2007 до 2019 година. Била е председател на Женското дружество на ДПС в община Момчилград.
   
  Омъжена, с две деца. 
 • Заместник-кметове

   


  guluzarГЮЛЮЗАР ИСМАИЛ

  Заместник-кмет на Община Момчилград

  Ресор: Образование, култура, спорт, туризъм, здравеопазване, младежки и социални дейности 

   Гюлюзар Исмаил е родена през 1973 година. Семейна, с две деца. Завършила е бакалавърска степен по специалността "Математика и физика" в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" през 1994 година, а след това магистратура по същата специалност през 1998 година. Има придобити V, IV и III професионални квалификационни степени като учител и директор на училище. През 2007 г. завършва магистратура по специалността "Обучение по информатика и информационни технологии в училище". 

  Започва работа като учител през 1994 г. Има 24 години педагогически стаж. От февруари 2008 до октомври 2009 година работи като старши експерт по организация на средното образование в Регионално управление на образованието - Кърджали. През 2010 година работи като експерт в Община Момчилград. До началото на 2020 г. е директор на ОУ "Васил Левски" в с. Равен. Председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ) – Общинска секция Момчилград.

  От 2011 година е общински съветник и председател на Постоянната комисия по образование, спорт и младежки дейности и член на Постоянната комсия по законност. През 2019 г. е преизбрана за общински съветник. В Общински съвет Момчилград е председател на Постоянната комисия по образование, спорт и младежки дейности, член на Постоянната комисия по финанси.

     guluzarИНЖ. АЛИЕ ИБРАХИМ

  Заместник-кмет на Община Момчилград

  Ресор: Строителство и европейски програми

  Алие Ибрахим е родена през 1964 година. Завършила е средно образование в Техникум по икономика "Алеко Константинов" в Кърджали. През 1989 година се дипломира като строителен инжeнер, след като завършва специалност "Промишлено и гражданско строителство" във Висшия институт по архитектура и строителсто - София. Започва работа в администрацията през 1992 година и последователно заема длъжностите младши специалист, старши специалист, главен експерт, началник отдел "ТСУ" в община Момчилград. През 2004 година е назначена за директор Дирекция "Специализирана администрация", а през 2013 година - за директор Дирекция "Устройство на територията, кадастър, регулация, европейски програми и проекти. От 2017 година заема длъжността заместник кмет по строителство и европейски програми.
  Алие Ибрахим има зад гърба си два мандата като общински съветник в Кърджали.


   

   

  АЙХАН ОСМАНayhan

  Заместник-кмет на Община Момчилград

  Ресор: Общинска собственост и икономически дейности

  Айхан Осман е роден през 1979 година в Момчилград. Завършил е Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. Има придобита квалификация "Мениджър". Избиран е 3 пъти за кмет на момчилградското село Соколино - през 2011 г., 2015 г. и 2019 г. През 2020 година е избран за председател на Общинския съвет на ДПС - Момчилград.

  Говори английски език. Женен е, има две деца. 

   


   

   

 • Секретар на община

 • Мандатна програма 2023 - 2027 г.

  МАНДАТНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 Г.

  Уважаеми жители на община Момчилград,

  Програмата за управление на кмета на община Момчилград за мандат 2023 – 2027 година е разработена след обстоен анализ от всички проведени срещи с Вас по време на предизборната кампания, както и на базата на предходния мандат.

  Приоритет за общинското ни ръководство е не само да изграждаме нова инфраструктура и да създаваме по-добри условия за живот на нашите съграждани, но и да развиваме модела на взаимния диалог. Поставените цели и постигането на резултатите трябва да се ръководят от разбирането за поети и изпълнени в срок ангажименти. Това е нашият договор с жителите на общината. Момчилград ще продължи да бъде във фокуса, за да стане средата в него по-привлекателна и модерна.

  В програмата за управление на община Момчилград са включени всички полезни общински политики и мерки, които ще развиваме и надграждаме, но ще въведем и утвърдим и нови практики в услуга на хората. Формулата за успешното им изпълнение ще се основава на добро сътрудничество и взаимодействие между кмета на общината и общинската администрация с разпоредителния орган, кметовете на кметства и всички регионални институции.

  Програмата ни съдържа приоритети за поддържане високото качество на предлаганите административни и социални услуги, както постоянното им подобряване и разширяване. Амбицията ни е да реализираме нови инфраструктурни проекти и инвестиции, които да повишат качеството на живот във всички населени места на общината.

  Скъпи съграждани,

  В програмата за управление ще откриете Вашите очаквания и идеи за развитието на община Момчилград, които ще бъдат въведени в режим на изпълнение през настоящия мандат. Именно вашият дневен ред ще определя визията за развитие на община Момчилград. Нашата работа през мандат 2023 – 2027 година ще се основава на взаимен диалог и мисъл за по-доброто ни общо бъдеще. Друг наш основен приоритет е бъдещето на децата с повече зелени площи, повече възможности за спорт, за игри, за отдих.

  Позволете ми да Ви благодаря за подкрепата и за гласуваното доверие към мен и екипа на Община Момчилград, за да изпълним заедно амбициозната програма Момчилград да се надгражда с бързи темпове, да е желано място за живот и добрият пример на гостите на общината. За да се случи това, ще разчитаме на ефективна администрация от добре подготвен екип.

  Илкнур Кязим

  Кмет на Община Момчилград

  МАНДАТНА ПРОГРАМА 2023 – 2027 Г.

  Настоящата мандатна програма на кмета на Община Момчилград е разработена в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и се отнася за периода 2023 – 2027 г. Тя съдържа основните цели, приоритети и дейности по отношение развитието на общината за период от 4 години.

  Програмата за управление е съобразена с функциите и правомощията на кмета на общината, съгласно действащото национално законодателство, с изискванията за добро управление и възприетите добри практики на местните власти в страните от ЕС, както и с възможностите на гражданите да участват в местното самоуправление, съгласно чл. 17 на ЗМСМА.

  Осигуряването на средствата за изпълнение на дейностите, заложени в програмата, е възможно чрез: общинските бюджетни средства; средствата от Европейските фондове чрез разработване и реализация на проекти; използване на възможностите за кредитиране; партньорство с държавната власт и други институции и организации.

  Мандатната програма цели надграждане на постигнатото в управлението на общината през последните 4 години; запазване ускореното темпо на развитие; прозрачно и ефективно управление, с участието на гражданите; внедряването на иновации в управлението на общината.

  Програмата е отворен документ, който може да бъде дописван в процеса на изпълнение.

  Основни принципи:

  • Спазване на законовите разпоредби, зачитане на морала и оправдаване на обществените очаквания;
  • Прозрачност и диалогичност в управлението на общината - активен диалог с гражданите и бизнеса за развитието на общината;
  • Отговорно отношение и воля за решаване проблемите на населените места и на гражданите;
  • Откритост и отчетност и при разходването на общинските средства;
  • Гарантиране на обществения интерес при разходването на бюджетни средства и управлението на проекти;
  • Ефективност при провеждане на дейностите и при реализация на проектите;
  • Демократичност в процеса на вземане на решения; честност и отговорност към нашите съграждани;
  • Политика на толерантност и недопускане на дискриминация.

  Основни цели:

  • Създаване на по-добри условия за живот, бизнес и инвестиции в община Момчилград;
  • Създаване на среда за поддържане на висока заетост и повишаване на доходите за хората от общината;
  • Подобряване на местната инфраструктурата, достъпността и качеството на жизнената среда;
  • Ограничаване на темповете на демографската криза в община Момчилград;
  • Опазване и популяризиране на природното и културното богатство на общината;
  • Реализиране на ефективни социална политика и дейности;
  • Осигуряване на подкрепяща среда, даваща възможности за развитие на младите хора в общината, на спортния, социалния и културния живот;
  • Подготовка и качествена реализация на проекти в програмен период 2021-2027 на ЕС;
  • Внедряване на иновации;
  • Ефективно управление на общинската собственост;
  • Създаване на условия за активно участие на гражданите при изготвянето и реализацията на общинските политики.

  Очаквани резултати:

   

  • Постигане на икономически стабилитет, подобряване на местната бизнес среда, повишаване на инвестиционния интерес към общината и създаване на работни места;
  • Формиране на благоприятна среда за живот, образование и развитие на гражданите и техните семейства;
  • Ограничаване на демографската криза и запазване на община Момчилград като предпочитано място за живеене и отглеждане на деца от страна на населението;
  • Опазване на културно-историческото наследство и традиции, ефективно развитие на туристическите услуги по отношение на богатото природно и културно наследство, както и на фестивалния, спортен, поклоннически, еко и селски туризъм;
  • Усъвършенстване на административното обслужване и създаване на по-добра институционална среда.

  ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ/ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

   

  Приоритет 1: Повишаване качеството на живот на гражданите, подкрепа на бизнеса и насърчаване на инвестициите в община Момчилград. Подпомагане и развитие на местната икономика.

  по ред

  Дейности за постигането на целта

  Срок за изпълнение

  1

  Подкрепа за инвеститорите и стимулиране на предприемачеството

   
   

  Идентифициране на сградния фонд, с който разполага община Момчилград от закрити предприятия и който може да е от интерес за инвеститори

  постоянен

   

  Създаване на индустриална зона на терена на бивши казарми – отправяне на искане до Министерство на отбраната за безвъзмездно предоставяне на имотите на закрито поделение 36050 гр. Момчилград  в собственост на община Момчилград за изграждане на Индустриална зона

  2025 -2027 г.

   

  Намаляване на сроковете за административни процедури при приемане на устройствени планове за бизнеса

  постоянен

   

  Намаляване на административните бариери, лицензионните и разрешителните режими в общината за развитие на бизнеса        постоянен

  постоянен

   

  Инвестиции за подобряване на техническата инфраструктура с цел предлагане на терени на инвеститорите с всички комуникации – вода, канализация, ток, газ, улици, осветление.

  постоянен

   

  Утвърждаване на имидж на община Момчилград като място за развиване на успешен бизнес

  постоянен

   

  Създаване на маркетинг профил на община Момчилград

  постоянен

   

  По-нататъшно утвърждаване на община Момчилград като целогодишна туристическа дестинация

  постоянен

   

  Създаване на Комплексна търговска обслужваща зона в непосредствена близост до транспортен коридор №9, свързващ Гърция и България през ГКПП Маказа

  2025 -2027 г.

  2

  Развитие на местния бизнес

   

   

  Актуализация на нормативната уредба във връзка с възможността за подобряване на условията за реализацията на местната продукция и предлагане на пазара на стоките на земеделските производители от общината

  постоянен

   

  Ежегодно провеждане на фермерски фестивал „Красотата на Родопите” с участие на местни производители и фермери

  ежегодно

   

  Изграждане и обособяване на пазар за местни производители на животинска и растителна продукция – приключване на изпълнението на проект „Обновяване на съществуващ градски пазар в гр. Момчилград по програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

  2024 г.

   

  Изграждане на конструкция за покриване на обновения градски пазар в гр. Момчилград

  2025 – 2027 г.

   

  Подкрепа и съдействие от страна на общината за участие на местния бизнес и местни производители в регионални, национални и международни изложения

  постоянен

   

  Стимулиране на биологичното производство сред земеделските производители с цел по-нататъшно утвърждаване на община Момчилград като екологично чист район, предлагащ сертифицирани биологични продукти (био плодове, зеленчуци, билки, зърнени култури, мед, месо, млечни продукти и др.) и услуги

  постоянен

   

  Продължаване на действията по активно подпомагане на земеделските производители и животновъди, чрез отдаване под аренда или наем на земи от общинския поземлен фонд при стимулиращи условия

  постоянен

   

  Проектиране и изграждане на цялостна мрежа от хидромелиоративни съоръжения; поддържане на горските и полските пътища и полските канали

  постоянен

   

  Повишаване на капацитета на местната общност за кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани от европейски програми

  постоянен

   

  Продължаване развитието на Местна инициативна група в партньорство с община Крумовград съгласно разработената и одобрена Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023 -2027 г.

  2024 -2027 г.

   

  Учредяване на „Местна инициативна рибарска група Източни Родопи: „Кърджали – Ардино – Момчилград - Черноочене“ и кандидатстване по проекти за подобряване на местната инфраструктура

  2024 - 2027 г.

   

  Поддържане на социално приемливи нива на местните данъци и такси. Повишаване на неданъчните приходи в бюджета на общината, базирани на собствените ресурси, което ще позволи по-високи приходи при приемливи данъчни ставки за населението и за бизнеса               постоянен

  постоянен

   

  По-висока степен на задоволяване на потребностите на местната икономика от подготвени специалисти, чрез включване в процеса на професионалното образование на форми за ранно професионално ориентиране и дуална форма на обучение, като ключова мярка за улесняването на прехода от професионално образование към пазара на труда

  постоянен

   

  Развитие на образованието като фактор за ускорено икономическо развитие и осигуряване на по-добро качество на живот и по-добри доходи

  постоянен

   

  Поддържане на модерна образователна среда за професионално образование, съгласувано с бизнеса. Реализиране на съвместни програми за стажуване и създаване на механизъм за подкрепа на младите специалисти

  постоянен

   

  Насърчаване на предприемачеството сред младите хора чрез кандидатстване по проекти, финансирани от ЕС или други донорски програми с цел намаляване на нивото на младежката безработица

  постоянен

   

  Създаване на условия за реализация на публично-частни партньорства

  постоянен

   

  Трансгранично сътрудничество с общини от Европейския съюз, както и с общини от съседни държави извън ЕС; поддържане на връзките с побратимените общини.

  постоянен

  Приоритет 2: Подобряване на местната инфраструктурата, достъпността и  качеството на жизнената среда. Постоянна грижа за зелени, чисти и красиви селища в общината. Подобряване на енергийната ефективност. Мерки за превенция на риска.

   

  ЦЕЛИ:

  • Поддържане и развитие на местната пътна, улична и транспортна инфраструктура

  по ред

  Дейности за постигането на целта

  Срок за изпълнение

  1

  Рехабилитация и текущ ремонт на общинската пътна инфраструктура и осигуряване безопасност на движението

   
   

  Реконструкция и рехабилитация (основен ремонт), текущ ремонт и поддържане на общински пътища със средства от общинския бюджет и търсене на възможности за финансиране от европейски програми

  постоянен

   

  Активно партньорство с държавните институции за извършване на ремонт и реконструкция на пътищата от второкласната и третокласната пътна мрежа в общината

  постоянен

   

  Изпълнение на проект: Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Момчилград, финансиран по ПРСР 2014 -2020 г..

  Ще бъдат извършен основен ремонт в 5 населени места в общината – с. Постник, с. Девинци, с. Горско Дюлево, с. Конче (мах. Сулица) и път за мах. Градинка , зем. Момчилград

  2024 - 2025 г.

   

  Изпълнение на проект „Рехабилитация на Път KRZ2375/ II - 59, Момчилград – Звездел / - мах. Ауста от км. 0+000 до км. 1+800  с дължина 1 800 м“, финансиран от МРРБ

  2024 - 2026 г.

   

  Идентифициране на свлачища и срутища и предприемане на дейности и мерки за овладяване, укрепване и обезопасяване на потенциално опасни участъци

  постоянен

   

  Ремонт и укрепване на мостове, мостови съоръжения, в т.ч. и пешеходни мостове в населените места в общината.

  постоянен

   

  Подмяна на всички парапети на мостови съоръжения в град Момчилград

  постоянен

   

  Превантивен ремонт на пътни участъци, подобряващ транспортната свързаност между общинския център и останалите населени места на общината

  постоянен

   

  Модернизация и поддържане на съпътстващите елементи на общинската пътна мрежа: отводнителни и укрепителни съоръжения, маркировки, вертикална сигнализация, банкети и др.

  постоянен

   

  Текущо поддържане на пътната инфраструктура – изсичане на храсти, почистване на канавки, отстраняване на растителност по банкетите, и др.

  постоянен

  2

  Обновяване и поддържане на общинската улична инфраструктура. Осигуряване на достъпна архитектурна среда.

   
   

  Обновяване на уличната мрежа в населените места и осигуряване на достъпна архитектурна среда

  постоянен

   

  Обновяване на тротоарните настилки и пешеходни зони в населените места на общината и осигуряване на достъпна архитектурна среда

  постоянен

   

  Изграждане на нов общински паркинг с приблизителна площ 1000 м2.

  2025-2026 г.

   

  Реконструкция на общински паркинг зад сградата на пощата в гр. Момчилград

  2025-2026 г.

   

  Реорганизация на улица „Момчил войвода“ в гр. Момчилград с цел предвиждането й като еднопосочна и обособяване на нови паркоместа

  2025-2026 г.

   

  Изграждане на паркинг за нуждите на детска ясла „3-ти март” – гр. Момчилград

  2025-2026 г.

   

  Кандидатстване с проектното предложение за „Изграждане на външен асансьор към сградата на общинска администрация Момчилград за осигуряване на достъпна архитектурна среда“ по кампанията за 2024 година на Проект „Красива България“

  2024 г.

   

  Изпълнение на проект „Обновяване, реконструкция  и архитектурно оформление на Централен градски площад – гр. Момчилград“, финансиран от МРРБ

  2024 - 2026 г.

   

  Изпълнение на одобрен проект: „Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в кв. „Мамулица“, гр. Момчилград““, финансиран от ПРСР 2014-2020 г. чрез МИГ Момчилград - Крумовград

  2024 г.

   

  Изпълнение на одобрен проект: „Рехабилитация на съществуващи тротоари по улици „26-ти декември“ и „Капитан Петко войвода“ в гр. Момчилград“, финансиран от ПРСР 2014-2020 г. чрез МИГ „Момчилград – Крумовград”

  2024 г.

   

  Изготвяне и реализиране на проекти, финансирани от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. чрез МИГ Момчилград - Крумовград                                                                       

  2025 – 2027 г.

  • Поддържане и развитие на местната водоснабдителна и канализационна мрежа.

  по ред

  Дейности за постигането на целта

  Срок за изпълнение

   

  Реконструкция на водопроводната мрежа за намаляване загубите на вода и повишаване качеството на питейната вода, доизграждане на ВиК мрежата в населените места

  постоянен

   

  Допълнително водоснабдяване на селата мах. Хамасче  на с. Неофит Бозвелиево, с. Конче и с. Кременец от мах. Дебелка на с. Звездел

  2024 - 2025 г.

   

  Изграждане и реконструкция на канализационната мрежа в населените места - с. Нановица, с. Лале, с. Равен, с. Карамфил, с. Синделци, с. Багрянка, с. Пазарци

  2025 – 2027 г.

   

  Гравитачна вода от язовирите в с. Нановица за землищата на села Гургулица, Девинци, Постник, Нановица

  2025 – 2027 г.

   

  Ремонт и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Лале, с. Равен и др.

  2025 – 2027 г.

   

  Изпълнение на проект „Подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на с. Нановица, община Момчилград”

  2024 – 2026 г.

   

  Реализиране на проект „Допълнително водоснабдяване на Лесопарк „Момчил юнак” , гр. Момчилград“                                            2025 – 2027 г.

  2025 – 2027 г.

   

  Изготвяне на работни проекти за водоснабдяване и канализация на населените места и кандидатстване за финансиране по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

  2024 – 2026 г.

   

  Прединвестиционно проучване и проектиране на нови язовири и водохващания

  постоянен

  • Грижа за зелените зони и паркови пространства.

  по ред

  Дейности за постигането на целта

  Срок за изпълнение

  1

  Поддържане на зелени зони и паркове

   
   

  Увеличаване на зелените площи в Община Момчилград

  постоянен

   

        Реализиране на проекти за изграждане и благоустрояване на междублокови и квартални пространства, изграждане и поддръжка на детски площадки и елементи на градската среда

  2024-2027 г.

   

  Изработване на работен проект и кандидатстване за финансиране за изграждане на парк за отдих и рекреация в квартал „Единадесети” в гр. Момчилград

  2024 г.

   

  Обособяване на зелена зона до ДГ „Щастливо детство“ – гр. Момчилград

  2025-2026 г.

   

  Изработване на проект за обновяване на централен градски парк в град Момчилград и кандидатстване за финансиране по Програма ИНТЕРРЕГ Гърция – България (Interreg VI-A) Greece – Bulgaria 2021 - 2027

  2024-2027 г.

   

  Реализиране на проекти за изграждане на система от велосипедни маршрути и монтиране на велостоянки на ключови места в населените места

  2024-2027 г.

   

  Реализиране на проект „Изграждане на алея на здравето“ в Лесопарк „Момчил юнак“

  2025-2027 г.

   

  Кандидатстване за финансиране от ПУДООС за облагородяване на общински паркови зони

  2024-2027 г.

   

  Идентифициране и опазването на вековни и забележителни дървета чрез вписването им в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и тяхното обозначаване като вековни дървета

  постоянен

   

  Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания в зелени и паркови зони в населените места

  постоянен

   

  Благоустрояване на гробищните паркове, подпомагане на настоятелствата за поддържане и ремонт на религиозно-култови сгради – джамии, месчити, църквата

  постоянен

   

  Полагане на трайни настилки по алеи във всички гробищни паркове в община Момчилград

  постоянен

  • Чистота и управление на отпадъците. Превенция на риска.

  по ред

  Дейности за постигането на целта

  Срок за изпълнение

  1

  Подобряване на чистотата на територията на община Момчилград

   
   

  Подобряване качеството на предоставяните услуги - сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в общината

  постоянен

   

  Отделяне на особено внимание при почистването на улиците и обществените пространства в града и в останалите населени места

  постоянен

   

  Ефективно управление на отпадъците и въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци на територията на цялата община

  постоянен

   

  Изграждане на регионално депо за отпадъци – участие в съвместен проект със 7-те общини в област Кърджали и община Ивайловград по програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

  2024-2026 г.

   

  Подготовка и кандидатстване по процедура „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

  2024-2025 г.

   

  Определяне на терен, разработване на проект и изграждане на депо за строителни отпадъци

  2024-2027 г.

   

  Идентифициране и отстраняване на нерегламентираните сметища в населените места и рекултивация на засегнатите площи

  постоянен

   

  Увеличаване броя на машините за организиране на сметосъбиране и сметоизвозване, съобразен с количеството битови отпадъци на територията на общината, чрез възстановяване на средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО, кандидатстване за финансиране от ПУДООС, програми на ЕС (ПОС 2021 – 2027) и местни приходи

  2024-2027 г.

   

  Актуализация на Програмата за опазване на околната среда, включваща и управлението на отпадъци на територията на общината

  2024 - 2025 г.

   

  Организиране на информационни кампании в населените места за повишаване екологичната култура на населението

  постоянен

   

  Запазване качеството на атмосферния въздух – картотекиране на съществуващата растителност и реконструкция по годишен план

  2024-2027 г.

   

  Монтиране на станция за контрол и замерване на вредните емисии от фини прахови частици

  2024-2027 г.

  2

  Превенция на риска на територията на община Момчилград

   

   

  Предотвратяване и ограничаване на последиците от природни бедствия и аварии

  постоянен

   

  Инспектиране, почистване и укрепване на речните корита, деретата и отводнителните съоръжения с цел подобряване на тяхната проводимост

  постоянен

   

  Изграждане и укрепване на инфраструктура (подпорни стени и др.) за предотвратяване на наводнения и свлачища

  постоянен

   

  Кандидатстване по програми и проекти на ЕС за снабдяване с необходимата техника за почистване и укрепване на речните корита и деретата

  постоянен

   

  Добро взаимодействие и сътрудничество с органите на МВР и с представители на правоохранителните органи с цел засилване на превантивната работа за намаляване на битовата престъпност и опазване на собствеността – частна, държавна и общинска

  постоянен

   

  Ефективна борба с противообществените прояви и насилие

  постоянен

   

  Поддържане на внедрените системи за видеонаблюдение и поетапно разширяване на обхвата на видеонаблюдението на територията на общината

  постоянен

   

  Ограничаване свободното придвижване на селскостопански животни  чрез постоянна и своевременна комуникация с контролни и проверяващи институции и налагане на административни наказания на стопаните

  постоянен

   

  Ограничаване популацията на домашни, безстопанствени животни – кучета и котки чрез организиране на действия за кастрация, популяризиране на „Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените животни и придобиване, притежаване, отглеждане и регистрация на кучета на територията на община Момчилград“ и взаимодействие с неправителствени организации за защита на животните

  постоянен

   

  Създаване на приют за бездомни кучета, съвместно с другите общини в региона

  2025 – 2027 г.

  • Енергийна ефективност

  по ред

  Дейности за постигането на целта

  Срок за изпълнение

  1

   

   
   

  Извършване на одити за енергийна ефективност на сгради публична общинска собственост (общински училища, детски градини и други) и кандидатстване по програми (национални програми, програми на ЕС, и др.) и въвеждането на предписани мерки за енергийна ефективност

  2024-2027 г.

   

  Подпомагане и консултиране на домоуправители и собствениците на обекти в многофамилни жилищни сгради за условията за изготвяне на технически паспорти и енергийни одити на сградите, както и за кандидатстване по програми за енергийно обновяване и въвеждането на ВЕИ

  постоянен

   

  Подаване на проектни предложения за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в режим на етажна собственост

  2024-2027 г.

   

  Подмяна на съществуващото и изграждане на ново енергоефективно улично осветление в 8 населени места в общината (гр. Момчилград, с. Багрянка, с. Груево, с. Звездел, с. Нановица, с. Ново Соколино, с. Прогрес и с. Равен, община Момчилград) чрез изпълнение на одобрен проект „Повишаване на енергийната ефективност на системите за външно осветление на община Момчилград и подобряване на условията на живот на населението“, финансиран от НПВУ

  2024-2025 г.

   

  Подмяна на уличното осветление в селата с цел подобряване на осветеността и повишаване на енергийната ефективност на осветлението

  2024-2027 г.

   

  Изпълнение на одобрен проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“, ГР. МОМЧИЛГРАД“, финансиран от ПРСР 2014-2020 г.

  2024-2025 г.

   

  Изпълнение на одобрен проект: „Енергийно обновяване на сградата на Общинска администрация – Момчилград, обл. Кърджали - основен ремонт на сградата в ПИ №48996.104.87.1“, финансиран от НПВУ

  2024-2025 г.

   

  Изпълнение на одобрен проект „Енергийно обновяване на общински сгради за спорт – основен ремонт на сгради с идентификатори ПИ 48996.104.79.2, 48996,104.79.3 и 48996.106.933.1 по KKKP на гр. Момчилград“, финансиран от НПВУ

  2024-2025 г.

   

  Изпълнение на одобрен проект: Енергийно обновяване на сградата на читалище "Нов живот-1926“, основен ремонт на сграда с идентификатор 48996.104.380.1 по КККР на гр. Момчилград“, финансиран от НПВУ

  2024-2025 г.

   

  Изпълнение на одобрен проект „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ (ОСНОВЕН РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕЦ) НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“, ГР. МОМЧИЛГРАД“ по Подпрограма „Енергийна ефективност на общинските училища и детски градини“ (ЕЕОУДГ) към Инвестиционната програма за климата (ИПК)

  2024-2025 г.

   

  Кандидатстване с проект „Повишаване на енергийната ефективност (основен ремонт и изграждане на ФЕЦ) на сградата на Центъра за настаняване от семеен тип, гр. Момчилград“ по НПВУ (при повторно отваряне на процедурата)

  2025-2027 г.

   

  Кандидатстване по програми и процедури за екомобилност

  2024 – 2027 г.

  Приоритет 3: Култура, спорт и туризъм

   

  по ред

  Дейности за постигането на целта

  Срок за изпълнение

  1

  Култура

   
   

  „Преустройство, реконструкция и обновяване на съществуваща обществена сграда "Лятно кино" с цел обособяване на моногофункционална обществено обслужваща сграда с ритуална зала,  зали за провеждане на културни дейности и лятно кино“  с финансиране от МРРБ

  2024-2026 г.

   

  Съхраняване и развитие на културно-историческото наследство в общината, както и подкрепа на културните дейности  

  постоянен

   

  Обогатяване и осъвременяване на културния календар на общината - насърчаване развитието и обновяването на културния живот чрез подкрепа, организиране и промотиране на културни събития. Създаване на условия за равен достъп до култура на граждани от различни социални и етнически групи

  постоянен

   

  Организиране на традиционни и нови иновативни културни събития. Осъвременяване на средствата за популяризирането им.

  постоянен

   

  Адаптиране на нови нетрадиционни градски пространства за провеждане на културни прояви, спектакли на открито, фото и арт пленери

  2025-2026 г.

   

  Развиване на мрежата от читалища и пенсионерски клубове, които през годините съхраняват, обогатяват и развиват народни традиции и обичаи. Партньорство с културните институции за постигане на високо качество на културните продукти

  постоянен

   

  Основни и текущи ремонти на читалища и подкрепа за опазване на църковните храмове в общината

  2024-2025 г.

   

  Подпомагане дейността и развитието на местните самодейни групи.

  2024 – 2027 г

   

  Издирване, възстановяване и опазване на историческото и културно наследство на община Момчилград

  постоянен

   

  Осигуряване на културно-развлекателни мероприятия за всички селища, свързани с традиционните събори и християнските, мюсюлманските и ромските празници

  постоянен

   

  Поддържане на добрата практика за съвместно реализиране с читалищата на мероприятия по честване на исторически дати, национални и международни събития и годишнини

  постоянен

   

  Подпомагане на организирани прояви на художествената самодейност, на провеждането на фолклорни или тематични прояви и събития, свързани с местните традиции

  постоянен

   

  Реализиране на проект „Съхраняване и развитие на местното културно наследство на територията на община Момчилград“, финансиран от ПРСР 2014-2020 г. чрез МИГ Момчилград – Крумовград

  2024 г.

   

  Изграждане на фокус - групи по въпросите на културата и туризма

  2024-2025 г.

  2

  Спорт

   
   

  Устойчива подкрепа, включително и финансова, за развитието на масовия детско-юношески спорт в различните възрастови групи. Ежегодно увеличаване на средствата по Спортен календар.

  2024-2027 г.

   

  Създаване на условия за практикуване на различни видове спорт от децата и младежите на Община Момчилград

  постоянен

   

  Приоритет за масовия спорт на нашите деца и младежи

  постоянен

   

  Изграждане на нови и ремонтиране на съществуващи спортни площадки

  постоянен

   

  Изграждане на фитнес площадки на открито в гр. Момчилград и големите села

  постоянен

   

  Подкрепа за спортните клубове. Търсене на решение за финансиране, спонсориране на клубовете в Общината.

  постоянен

   

  Проучване възможностите за ремонтиране на подходящи сгради собственост на общината, които да се преобразуват в клубове и места за спорт и занимания

  постоянен

   

  Възраждане на градските междуучилищни първенства

  постоянен

   

  Оказване съдействие на спортните клубове за кандидатстване по програми на Министерство на младежта и спорта и др. източници на финансиране

  постоянен

   

  Организиране на среща с младежи, спортни деятели и ентусиасти с цел разработване на програма за развитието на спорта в общината, разглеждане и реализиране на иновативните идеи на младите жители

  постоянен

   

  Организиране на ежегоден конкурс „Най-добър спортист на Община Момчилград”

  ежегодно

   

  Подпомагане на инициативи с благотворителна цел и социална насоченост; развиване на младежки инициативи, свързани с екологията, спорта, културата, образованието и туризма

  постоянен

   

  Превръщане на училищните дворове в удобни места за спортни дейности на младежите и децата

  2024-2027 г.

   

  Изготвяне на работен проект за мембранно покритие над тренировъчно игрище на спортен комплекс „Родопи“, гр. Момчилград и реализирането на съответните СМР

  2025-2027 г.

  3

  Туризъм

   
   

  Засилване на интереса към община Момчилград като притегателен център за отдих и туризъм

  постоянен

   

  Подкрепяне развитието на алтернативни форми на туризъм – културен, природен, рекреативен, фестивален, еко, селски, религиозен и др., включително чрез проучване на възможностите за включване на общината в интегрирани туристически маршрути, както и чрез формиране на местен туристически продукт

  постоянен

   

  Разгръщане на потенциала за развитие на туризма, чрез ефективно функциониране на ТИЦ - изпълнение на проект „Ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на туристически информационен център в гр. Момчилград“, финансиран от ПРСР 2014-2020 г. чрез МИГ Момчилград - Крумовград

  2024 – 2027 г.

   

  Реконструкция и основен ремонт на съществуваща общинска сграда в УПИ ХІV  , кв.55  по  плана на гр.Момчилград" , с обособяване на къща-музей на Наим Сюлейманоглу и привличане на туристи

  2024-2027 г.

   

  Изграждане на екопътеки в общината, преминаващи през или водещи към различни природни или културно-исторически забележителности

  2024 – 2027 г.

   

  Изработване на инвестиционен проект за консервация и реставрация на „Скално светилище“, част от обект „Култов център – Татул“, с. Татул, общ. Момчилград, обл. Кърджали – съгласно сключен договор с Министерство на културата

  2024 г.

   

  Реализиране на консервационно - реставрационни работи съгласно разработения инвестиционен проект на Татул и изграждане на конструкция

  2025 – 2027 г.

   

  Изпълнение на дейности по проект, финансиран по Програмата за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) с концепция за осигуряване на средства за консервационни и реставрационни дейности на Скалното светилище в с. Татул. на община Момчилград в партньорство с община Кърджали

  2024 – 2027 г.

   

  Продължаване на разкопките на Татул

  2024 – 2027 г.

   

  Реализиране на проект за „Изграждане на иновативен посетителски център“ – с. Татул, общ. Момчилград

  2024 – 2027 г.

   

  Реализиране на проект за „Изграждане на парк „Кедикчал“ - кандидатстване за финансиране по Програма ИНТЕРРЕГ Гърция – България (Interreg VI-A) Greece – Bulgaria 2021 - 2027

  2024 – 2025 г.

   

  Проучване на възможностите за популяризиране на следните природни  и  исторически забележителности на територията на общината:

  ·         скалното светилище „Харман кая“;

  ·         Чуковски водопад и каньон;

  ·         Голям и малък казан в махала Въз в село Равен;

  ·         Адам кая и гробницата при село Равен;

  ·         „Вкаменената гора“;

  ·          Летовнишки водопад и езерото с лилиите в с. Летовник;

  ·         Скални ниши – с. Неофит Бозвелиево;

  ·         Светилище „Юмрук кая „ – с. Чобанка;

  ·         Шарапани – с. Врело.

  постоянен

   

  Възобновяване дейността на консултативен съвет по туризма в община Момчилград и приемане на Програма за развитие на туризма 2023 – 2027 г.

  2024 – 2025 г.

  Приоритет 4: Образование, модерно здравеопазване и  социални услуги

  по ред

  Дейности за постигането на целта

  Срок за изпълнение

  1

  Образование

   
   

  Запазване на съществуващата мрежа от учебни и детски заведения

  2024 – 2027 г.

   

  Развитие на дуалното обучение. Насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и образователните институции чрез ученически практики и стажове

  постоянен

   

  Разработване на механизъм за партньорство чрез поощряване на родителското и гражданското участие в системата на управление на образованието

  постоянен

   

  Саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в общината. Подобряване на материално–техническата база и облагородяване на дворните пространства

  постоянен

   

  Съдействие за провеждане на периодични курсове за повишаване професионалната квалификация и преквалификация на учители, директори и помощник – директори

  постоянен

   

  Обучения за новите технологии и интерактивни методи на обучение - Изграждане на STEM центрове в училищата на територията на община

  постоянен

   

  Създаване на среда за подкрепа и споделяне на иновации в образованието

  постоянен

   

  Създаване на ясна система от критерии при номиниране и награждаване на изявени ученици, учители, учебни и детски заведения, дейци на културата по случай 24-ти май

  постоянен

   

  Създаване на пакет от мерки за превенция на отпадането от училище; разработване на съвместни проекти и програми за превенция на отпадането и реинтеграцията между Община, НПО и училищно настоятелство

  постоянен

   

  Реализиране на дейности, кампании и обучения за превенция на агресията и различните зависимости, съвместно с Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

  постоянен

   

  Ангажиране на свободното време на младите хора извън училищната среда. Популяризиране дейността на извънкласните дейности, съвместно с ЦПЛР-ОДК, НПО и частните школи. Целогодишно ангажиране на децата и учениците в читалищата

  постоянен

   

  Провеждане на последователна политика за подпомагане (стипендии и награди) на талантливи и изявени деца и учащи в областта на образованието, художественото и научно-техническото творчество, фолклора и спорта

  постоянен

   

  Подпомагане интегрирането на деца със специални образователни потребности в общообразователната система

  постоянен

   

  Подобряване на материалната база на училищата, детските градини и детска ясла – кандидатстване и  реализиране на проекти с финансиране от ЕС, национални програми на МОН и др.

  постоянен

   

  Поетапна подмяна на детските съоръжения за игра в дворовете на ДГ и на детските площадки

  постоянен

   

  Осигуряване на транспорт за учениците съгласно нормативните изисквания , поддържане на ефективни грижи за децата в детските заведения на територията на общината чрез навременно осигуряване на средства за  отопление и на хранителни продукти, отговарящи на българските държавни стандарти

  постоянен

   

  Изготвяне на проект за обособяване на скейт парк в централен градски парк в Момчилград

  2025- 2027 г.

   

  Изготвяне и реализиране на проекти в сферата на образованието, финансирани чрез МИГ Момчилград - Крумовград за периода 2023-2027 г.

  2025 – 2027 г.

   

  Реализиране на дейности по одобрен проект с ЦОИДУЕМ - „Ръка за ръка в многообразието“

  2024 г.

   

  Кандидатстване с проектно предложение по процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.

  2024 г.

   

  Създаване на условия за подкрепа и популяризиране на доброволчеството сред младите хора

  постоянен

  2

  Здравеопазване

   
   

  Подобряване на достъпа до медицинска помощ на всички жители на общината

  постоянен

   

  Осигуряване на по-високо качество на здравните услуги

  постоянен

   

  Създаване на подвижна аптека за обслужване на жителите на общината

  2025-2027 г.

   

  Подпомагане функционирането на МБАЛ „Д-р С. Ростовцев“ – гр. Момчилград чрез привличане и наемане на различни специалисти

  постоянен

   

  Търсене на възможности за кандидатстване за финансиране по програми на ЕС и национални програми за подобряване на материалната база на МБАЛ „Д-р С. Ростовцев“ – гр. Момчилград

  постоянен

   

  Разкриване на детско отделение в МБАЛ „Д-р С. Ростовцев“ – гр. Момчилград

  2025-2027 г.

   

  Съдействие за създаване на модерен общински здравен пункт, предлагащ адекватни и съвременни грижи за населението

  2024-2025 г.

   

  Осигуряване на системни безплатни профилактични прегледи за гражданите на Община Момчилград с грижа и отговорност за общественото здраве

  постоянен

   

  Подкрепа за наемане и функциониране на медицинските практики в селата чрез предоставяне на помещения с преференции за наемите на медицинските практики по населени места

  постоянен

  3

  Социални услуги

   

   

  Продължаване предоставяне на услугата „Топъл обяд“ на 900 лица от най-уязвимите групи в общината по проект „Топъл обяд в община Момчилград“, финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. , съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

  30.09.2025 г.

   

  Продължаване изпълнението на проект „Детска кухня“ в партньорство с АСП по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

  30.11.2025 г.

   

  Удължаване на срока на договора на проект “Грижа в дома в Обшина Момчилград” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. и продължаване осигуряването на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за хора с увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване. Предприемане действия за разкриване на услугите като делегирана от държавата дейност или местна дейност след проектното финансиране, с цел осигуряване на устойчивост и непрекъсваемост на услугите.

  2024-2025 г.

   

  Изпълнение на одобрен проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Момчилград”, финансиран по ПРЧР 2021-2027 г.

  2024 г.

   

  Приравняване на всички съществуващи социални услуги на територията на общината към новата нормативна уредба в социалната сфера

  2024 – 2025 г.

   

  Разкриване на нови форми на социални услуги съобразно Националната карта за социални услуги и предвидените социални услуги за община Момчилград, регламентирани в нея, изведени на база потребности – резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания

  2025-2027 г.

   

  •     Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни хора съгласно ЗСУ, включващи дневна грижа, информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, терапия и рехабилитация, обучения за придобиване на умения (Дневен център за възрастни лица с невъзможност за самообслужване)                                                                   

  2026-2027 г.

   

  Изграждане на здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи (хоспис)

  2025-2027 г.

   

  Изграждане на дом за възрастни хора чрез външен лицензиран от АКСУ доставчик на социални услуги

  2026-2027 г.

   

  Кандидатстване за закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на домашен социален патронаж по целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж‘, финансирана от Фонд „Социална закрила“ към МТСП

  2024 г.

   

  Проследяване за спазване на изискванията на Наредба за качество на социалните услуги, свързани с професионално развитие и квалификация на персонала на социалните услуги в общината

  постоянен

   

  Разширяване на обхвата на приемната грижа посредством продължаване на предоставянето ѝ на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда и подкрепа на осиновители чрез изпълнение на проект „Приеми ме 2015“

  2024 – 2027 г.

   

  Кандидатстване по програми и процедури, целящи повишаване на детското благосъстояние чрез осигуряване на комплексни грижи, закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование и здравеопазване, достъп до интегрирани здравно-социални услуги

  2024 – 2027 г.

   

  Продължаване предоставянето на услугата “Асистентска подкрепа“ и прилагане на механизма “Лична помощ“ съгласно националното законодателство.

  постоянен

   

  Закупуване на лек автомобил за услугата “Асистентска подкрепа“.

  2024 - 2025 г.

   

  Подпомагане на социално слаби граждани с еднократни финансови помощи                                  

  постоянен

   

  Осигуряване на модерно и достъпно жилищно настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение

  постоянен

   

  Осигуряване на достъпна инфраструктура за хората в неравностойно положение – подпомагане на граждани за кандидатсване по кампания за набиране на проектни предложения по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

  ежегодно

   

  Стимулиране на социалното предприемачество, осигуряващо заетост на групи в неравностойно положение на пазара на труда

  ежегодно

   

  Финансова обезпеченост на Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания до обхвата на всички двойки с репродуктивни проблеми, заявили желание за подкрепа

  ежегодно

   

  Стимулиране на раждаемостта; по-нататъшно увеличение на еднократните помощи за раждане на дете с 50%

  ежегодно

  Приоритет 5: Администрацията – в услуга на гражданите и бизнеса.

  по ред

  Дейности за постигането на целта

  Срок за изпълнение

  1

  Ефективно управление на администрацията

   
   

  Спазване на сроковете за разглеждане и отговор на преписки с гражданите

  постоянен

   

  Повишаване квалификацията на служителите, кметове и кметски наместници, чрез включване в различни форми на обучение

  постоянен

   

  Повишаване контрола при събирането на местните данъци и такси

  постоянен

   

  Участие в регионални, национални и международни форуми за обмяна на опит

  постоянен

   

  Актуализация на Общия устройствен план на Община Момчилград

  2025-2026 г.

   

  Оцифряване на действащи регулационни планове

  постоянен

  ·          

  ·         Периодично актуализиране на местната нормативна уредба, съобразно промените в законодателството и в съответствие с необходимостта

  постоянен

  ·          

  ·         Подобряване на координацията и взаимодействието между институциите за прилагане на местната политика

  постоянен

   

  ·         Участие в обучение на служителите чрез националното сдружение на

  ·         общините и други курсове с цел повишаване на квалификацията на всеки

  ·         служите

  постоянен

   

  ·         Курсове за работа в екип

  постоянен

   

  ·         Подобряване условията на труд в административната сграда

  постоянен

   

  ·         Дигитална /зелена/ община

  постоянен

   

  ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Високо качество и съкратени срокове на услугите, които се предоставят от общината;
  • Привличане на инвеститори в общината и създаване на условия за развитие на малкия и среден бизнес. Създаване на трайна заетост и намаляване на нивото на безработицата;
  • Подобрена и привлекателна социална и техническа инфраструктура, осигуряваща качествена и чиста жизнена среда, с добри условия за инвестиции;
  • Модернизирана и достъпна градска среда, с повече зони за отдих и паркови пространства;
  • Обновена пътна инфраструктура както в града, така и в населените места. Ремонтирана улична и тротоарна мрежа и благоустроени междублокови пространства;
  • Модернизирана инфраструктура на детските и учебните заведения. Разширен обхват на иновативни образователни модели и методи.
  • Качествени социални, образователни, здравни и административни услуги, с цел удовлетворяване потребностите на гражданите и привличане и задържане на младите хора в общината;
  • Създаване на устойчив модел за популяризиране на Момчилград като туристическа дестинация.
  • Обновени бази на спортни обекти, с условия за развитие на масовия спорт
  • Внедрени интелигентни системи, улесняващи гражданите и предоставящи им възможност за по-бърз достъп до услуги
  • Осигурена финансова стабилност чрез правилно планиране на приходите и разходите на финансовите средства на общината и тяхното законосъобразно разходване.
  • Ограничаване на предпоставките за разрушаване на общинските имоти и инфраструктура и подобряване на стопанисването на общинската собственост чрез възможностите на публично - частното партньорство между общината и физически и юридически лица.
  • Продуктивно взаимодействие с общинските съветници.
  • Постигнато високо ниво на хигиената и чистотата в населените места.
  • Добър обществения ред и гарантиране на собствеността на държавата, общината, юридическите и физическите лица на територията на общината.

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  Програмата за управление на Община Момчилград за периода 2023 – 2027 г. е динамичен документ, чието реализиране, в съответствие на Закона за местното самоуправление и местната администрация, ще бъде отчитано на годишна база. Ще бъдат поставени конкретни срокове за реализиране на всяка дейност и контролирано нейното изпълнение.

  Програмата е отворен документ, който може да бъде анализирана и актуализирана с предложения на всеки жител на община Момчилград.

  ИЛКНУР КЯЗИМ

  КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

    

  pdfГодишен отчет за изпълнението на мандатната програма за управление на Кмета на община Момчилград за 2020 година

  pdfГодишен отчет за изпълнението на мандатната програма за управление на Кмета на община Момчилград за 2021 година

  pdfГодишен отчет за изпълнението на мандатната програма за управление на Кмета на община Момчилград за 2022 година

  pdfГодишен отчет за изпълнението на мандатната програма за управление на Кмета на община Момчилград за 2023 година

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос